Goede stemzorg

Inhoud

Spreken en stemgeven gaat vanzelf en dat hoort ook zo. Werknemers (of werkgevers) met een spreekberoep, die veel en vooral lang moeten praten, zijn afhankelijk van hun stem voor de uitoefening van hun beroep. Een letsel op de stemplooien of zelfs een banale verkoudheid kan dan knap lastig zijn.  Erger nog, als de stem wegvalt, kan er niet of nauwelijks gewerkt worden. We hebben onze stem broodnodig!

Fit4Work zet in op de stem, die moet fit en gezond zijn en blijven!

Enerzijds zijn er de stemproblemen en anderzijds de stemstoornissen. Een stemprobleem is zowat het eerste stadium; de stem verandert van kwaliteit zonder enig aantoonbare reden. Deze kwaliteitsverandering impliceert veelal dat de stem verkeerd gebruikt wordt (misuse), te zwaar belast wordt (overuse) of misbruikt wordt (abuse). Als deze kwaliteitsverandering niet tijdig opgemerkt of aangepakt wordt, kan er een letsel op de stembanden ontstaan, een stemstoornis, m.n. stemknobbeltjes, een poliep, een cyste, waterophoping, …

Preventie kan deze stemellende voorkomen. Een stem kun je immers trainen. Dat is onderzocht en bewezen!

We weten dat stemproblemen voorkomen kunnen worden. Het is dan ook heel belangrijk om goed op tijd de symptomen te herkennen. Er zijn twee aanvullende manieren om een stemprobleem aan te pakken : een indirecte en een directe stemtraining.

Dit komt aan bod tijdens deze opleiding:

 • Gezondheidsbevordering specifiek gericht op een doordacht en veelbelovend stembeleid
 • Hoe werkt de stem? Waar liggen de stemplooien? Demonstratie en duiding aan de hand van leerrijke animatiesoftware.
 • Stemhygiëne geconcretiseerd en gedemonstreerd.
 • Wat zijn de belastende factoren? Hoe vermijd ik die?
 • De juiste “codes” voor een optimale perceptie van de stem.
 • De belangrijkste ingrepen : de juiste techniek voor toonhoogte en luidheid!
 • De stemtechniek in beeld. Alle aspecten van stemgeving worden toegelicht en kleine oefeningen worden gedaan.
 • Kosten-baten analyse.
 • Mogelijke acties
 • Hoe preventief optreden?
 • Beleid : hoe houden we de stemmen blijvend gezond en sterk? Denken op lange termijn.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Deze workshop richt zich tot werknemers, leidinggevenden en iedereen die zijn/haar stem intensief gebruikt. Deze is ook bestemd voor het comité, de interne dienst, human resources (HR) en alle diensten die sterk begaan zijn met gezondheid op het werk en meer specifiek met “stempreventie”.
Duur
3 uur
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
nvt
Attest
Attest van deelname