e-Learning 'Ergotool'

Inhoud

Heel wat zorgverleners hebben te kampen met fysieke overbelasting.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 55% van de zorgverleners het afgelopen jaar rugklachten had en meer dan 40% schouderpijn. De toenemende zorgzwaarte door vergrijzing van onze samenleving is een belangrijk aandachtspunt in de toekomst, niet alleen in de residentiële ouderenzorg en ziekenhuizen maar ook in de ambulante thuiszorg. Het is dan ook zeer belangrijk blijvend in te zetten op preventie. Naast een ergonomische werkomgeving zijn kennis, training en ervaring belangrijk.

DE ERGOTOOL

De Ergotool is een online lesprogramma dat de deelnemer ondersteunt in een ruim opleidingstraject ergonomisch werken in de zorg. Op een aantrekkelijke en interactieve manier wordt er kennis rond ergonomisch werken in de zorg gedeeld. Het lesprogramma is opgebouwd rond 4 pijlers:

  • Zorg voor jezelf: dan kan je ook goed zorgen voor anderen. De verschillende aspecten van zelfzorg komen aanbod zoals gezonde nachtrust, gezonde veerkracht, gezond bewegen, gezonde voeding, houding en bewegingen, …
  • Kijk met aandacht: leer de ergonomische risico’s te zien. Door ze te (h)erkennen kan je ze ook aanpakken. Aan de hand van een stappenplan bieden we een leidraad om op een systematische en doelgerichte manier ergonomische risico’s te benaderen.
  • Werk ergonomisch: 9 herkenbare en reële zorg- en verplaatsingssituaties werden uitgewerkt aan de hand van het stappenplan. We bevinden ons in diverse settings: het ziekenhuis, een woonzorgcentrum en de thuissituatie.
  • Communiceer: in de zorg werk je in een team: met de zorgvrager maar ook met je collega’s, familie en andere betrokkenen. Goede communicatie is essentieel om te kunnen samenwerken.

Meer info? Klik hier of stuur uw bericht naar ergonomie@idewe.be

Praktisch

Opleidingstype
E-Learning
Doelgroep
Zorgverleners (in opleiding)
Duur
Locatie
Online
Prijs
Subsidie
Attest