Opleiding Ergocoach (3 dagen)

Inhoud

De opleiding ergocoach is een drie daagse opleiding waarbij je handvatten krijgt om op een systematische wijze ergonomie te integreren binnen jouw organisatie. Gedurende deze driedaagse opleiding verwerf je inzichten voor het ontwikkelen van een beleidsmatige benadering, leer je ergonomische verplaatsingsvaardigheden en ontdek je hoe je deze kennis effectief kunt overdragen aan je collega's. Het programma wordt afgesloten met de uitwisseling van best practices via intervisie-opdrachten.

Dag 1: Beleidsmatige aanpak en introductie van verplaatsingsvaardigheden

Beleidsmatige aanpak

Pijn en klachten aan het bewegingsstelsel (MSA) vormen een belangrijke oorzaak van absenteïsme bij zorgverleners. Onze jarenlange ervaring en expertise in ergonomie en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de zorgsector, hebben ons geleerd dat preventie werkt als we het in een logische volgorde opbouwen en dit gedragen wordt binnen de organisatie. We zullen je begeleiden bij het opstellen van een op maat gemaakt actieplan voor jouw organisatie, gebruikmakend van onze ergonomische trajectkaart en tools, waaronder risicoanalyses zoals de VerV tilthermometer.

Introductie van verplaatsingsvaardigheden en gebruik van hulpmiddelen

Tijdens de introductie van verplaatsingsvaardigheden en het gebruik van hulpmiddelen, zullen we onderzoeken hoe fysieke belasting en klachten kunnen worden voorkomen. Belangrijke aspecten zijn zelfzorg, het identificeren van ergonomische risico's met behulp van het IDEWE stappenplan en het eigen maken van de zes basisprincipes voor een gezonde lichaamshouding tijdens zorgtaken.

Dag 2 : Verplaatsingsvaardigheden en kennis van hulpmiddelen

Op de tweede dag richten we ons op verplaatsingsvaardigheden en het gebruik van hulpmiddelen. Elke zorg- en verplaatsingssituatie is uniek en als Ergocoach is het belangrijk dat je voor elke zorgvrager, in elke situatie, de juiste keuze kan maken hoe de verplaatsing veilig en comfortabel kan verlopen en dit zowel voor de zorgvrager als voor jezelf als zorgverlener. We vertrekken hierbij vanuit de zorgnoden van de zorgvrager en leren je gebruik te maken van alle regelmogelijkheden die je hebt.

Via het online lesprogramma Ergotool, krijg je bijkomend op een aantrekkelijke en interactieve manier kennis rond ergonomisch werken in de zorg. Iedere deelnemer krijgt een logincode en kan zo de opgedane kennis nog verruimen en up to date houden.

Dag 3: communicatie en intervisie opdrachten

Communicatie

De derde dag staat in het teken van communicatie. Het overbrengen van kennis aan collega's kan uitdagend zijn, maar met inzicht in verschillende leerstijlen, gedragsvorming en communicatieprincipes, kun je dit proces effectiever maken

Uitwisselen van good practices en intervisie opdrachten

Daarnaast staat deze dag in het teken van het delen van best practices en intervisie-opdrachten. We concentreren ons enerzijds op het ontwikkelen van een ergonomisch beleid en het actueel houden van ergonomie binnen jouw organisatie. Anderzijds zullen we tijdens deze intervisie-opdrachten de verplaatsingsvaardigheden herhalen.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers (kinesitherapeuten, (hoofd)verpleegkundigen, ergotherapeuten, zorgkundigen) die hun praktische en theoretische kennis over verplaatsingsvaardigheden, wetgeving en risicoanalyses willen vergroten of vernieuwen. Ergocoachen werken het ergonomisch beleid uit binnen de zorgorganisatie. Daarnaast engageren ze zich om ergonomie levendig te houden, collega's te begeleiden en vorming te geven. De opleiding kan ook gevolgd worden door docenten.
Duur
3 dagen
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
maandag 14 oktober 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
donderdag 24 oktober 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
donderdag 7 november 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
Prijs
€ 789,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
12
Subsidie
KMO-portefeuille (personeelsmanagement - arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen) - Accreditatie Pro Q Kine - Vormingsfonds 330 voor privé ziekenhuizen & ouderenzorg
Attest
Attest van deelname