Bijscholing Verplaatsingsvaardigheden voor docenten in de zorg

Inhoud

Dag 1 : Verplaatsingsvaardigheden en kennis van hulpmiddelen

  • Als docent Zorg is het belangrijk dat je je studenten bewust maakt dat elke zorgvrager anders is. En dat in elke situatie, de juiste keuze moet gemaakt worden hoe de verplaatsing veilig en comfortabel kan verlopen en dit zowel voor de zorgvrager als de zorgverlener.
  • Tijdens de bijscholing wordt nieuwe informatie aangereikt. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Het programma en de aanpak zijn erop gericht om de deelnemers te ondersteunen en te motiveren in de rol van opleider/begeleider. De locatie geeft de mogelijkheid om aan de slag te gaan met deze zorgvraagstukken in diverse settings. (thuiszorg, WZC, …)
  • Via het online lesprogramma Ergotool, krijg je bijkomend op een aantrekkelijke en interactieve manier kennis rond ergonomisch werken in de zorg. Iedere deelnemer krijgt een logincode en kan zo de opgedane kennis nog verruimen en up to date houden.

Dag 2: Verplaatsingsvaardigheden in het onderwijs en uitwisselen van good practices

Tijdens dag twee gaan we verder aan de slag met de verplaatsingsvaardigheden en zullen we specifieke casussen en vragen behandelen die relevant zijn voor de deelnemers. Er is de mogelijkheid om ervaringen te delen en good practices uit te wisselen.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten die hun praktische kennis over verplaatsingsvaardigheden willen vergroten of vernieuwen, en deze kennis willen doorgeven aan studenten Zorg. Deelnemers aan deze opleiding staan open voor simulatieleren, en wensen deze werkvorm te integreren in hun lessen.
Duur
2 dagen
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
donderdag 19 september 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
donderdag 21 november 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
Prijs
€ 450,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
15
Subsidie
KMO-portefeuille (personeelsmanagement - arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen)
Attest
Attest van deelname