(Her)kennen van asbest en de techniek van de eenvoudige handeling

Inhoud

Komen aan bod:

  • diverse soorten asbestmaterialen en het gebruiksdoeleinde ervan
  • gezondheidsaspecten en risico-inschatting in functie van het type materiaal en de risicobepalende factoren
  • overzicht van de wettelijke aspecten met betrekking tot gebruiksverboden, asbestonderzoek en -inventarisatie, grens- en actiewaarden, verplichtingen aangaande de bescherming van werknemers bij de uitvoering van diverse werkzaamheden
  • uitgebreide toelichting van de techniek van de eenvoudige handeling voor kleine verwijderingswerken (dichtingen en koorden) en voor verwijdering van asbestcementen
  • overige asbestverwijderingstechnieken (volledig hermetisch gesloten zone en glovebags).

Deelnemers ontvangen een attest dat voldoet aan de opleidingsverplichting voor werknemers bij asbestverwijdering met behulp van de eenvoudige handeling (KB van 16 maart 2006).

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Aannemers, dakwerkers, personeel van technische diensten en werknemers die bij de uitvoering van hun taken in contact komen met asbesthoudende materialen.
Duur
1 dag
Locatie
Incompany
Prijs
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname