(Her)kennen van asbest en de techniek van de eenvoudige handeling

Inhoud

Asbest brengt grote risico’s met zich mee als uw werknemers er langdurig aan worden blootgesteld. Daarom verwijderen ze asbest best zo snel en veilig mogelijk. Hoe? Dat leren ze tijdens deze opleiding.

Veilig en efficiënt asbest verwijderen

Hoe u asbest zo veilig mogelijk verwijdert? Dat hangt af van de staat van het asbest. Uw werknemers leren tijdens deze opleiding alles wat ze moeten weten over de veilige sloop  en verwijdering, met een speciale focus op de techniek ‘eenvoudige handelingen’.

Tijdens de opleiding krijgen uw werknemers uitgebreide informatie over:

  • de verschillende asbestsoorten
  • de toepassingen van asbest
  • de risico’s en gevaren van asbest
  • de wettelijke verplichtingen rond asbest
  • de techniek van de eenvoudige handelingen om asbest te verwijderen
  • andere verwijderingstechnieken, zoals de hermetisch afgesloten zone en Glovebags

Behaal het opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’

Omdat asbest verwijderen een delicate zaak is, bepaalt de wetgever dat aannemers en asbestverwijderaars een opleidingsattest nodig hebben voor de techniek van de eenvoudige handelingen. Na de opleiding krijgt iedere deelnemer een attest dat voldoet aan de opleidingsverplichting om asbest te verwijderen via de eenvoudige handeling (Codex boek VI titel 3).

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Aannemers, dakwerkers, personeel van technische diensten en werknemers die bij de uitvoering van hun taken in contact komen met asbesthoudende materialen.
Duur
1 dag
Locatie
Incompany
Prijs
Subsidie
KMO-portefeuille (beroepsspecifieke competenties - opleiding via IBEVE: DV.O105321)
Attest
Attest van deelname