E-learning 'Accidentele bloedcontacten'

Inhoud

'Prikongevallen' of accidentele bloedcontacten vormen een groot risico voor de gezondheid van de zorgverlener, logistieke medewerker, hulpverlener, ... Aandoeningen zoals hepatitis B, hepatitis C, HIV en nog andere infecties kunnen worden overgedragen. Men is wettelijk verplicht om hierrond een risicoanalyse uit te voeren, opleiding aan te bieden en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

Om aan de opleidingsverplichting tegemoet te komen en omdat het voor werkgevers niet altijd even makkelijk is om medewerkers gelijktijdig vrij te maken voor klassikale opleidingen, heeft Groep IDEWE een e-learningtool ontwikkeld. In deze opleiding van 20 à 30 minuten wordt stilgestaan bij:

  • wat is een accidenteel bloedcontact?
  • welke zijn de risico’s en gevaren?
  • wat na een ongeval?
  • hoe voorkomen?
  • hoe omgaan met afval?

Deze vragen worden op een deskundige en interactieve wijze beantwoord en geïllustreerd voor verschillende beroepsprofielen. De opleiding is bedoeld voor zowel ervaren als nieuwe en ook tijdelijke medewerkers. Elke cursist doorloopt de training en legt een online test af. Na positieve voltooiing van de test ontvangt hij/zij een online getuigschrift.

Deze manier van opleiden biedt verder nog deze voordelen:

  • medewerkers kunnen de opleiding volgen wanneer en waar ze dat wensen (verplaatsingen zijn niet nodig) en de opleiding kan te allen tijde hervat worden.
  • deze tool is toegankelijk via gewone computers en mobiele devices (laptops en tablets).
  • als werkgever beschikt u over een opvolgingsmodule met up-to-date stand van zaken en digitale database van getuigschriften.
  • deze formule is financieel gunstiger dan een klassikale opleiding.

Meer info? Stuur uw bericht naar ABC@idewe.be.

Praktisch

Opleidingstype
E-Learning
Doelgroep
Verzorgend personeel, medewerkers van logistieke en ondersteunende diensten, hulpdiensten (politie- en hulpverleningszones).
Duur
30 minuten
Locatie
Online
Prijs
Subsidie
Attest
Attest van deelname