Welzijn en de hiërarchische lijn: opleiding voor leidinggevenden

Inhoud

Uw werknemers functioneren pas optimaal als ze zich fysiek en mentaal veilig voelen. Leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol, want zij staan mee in voor het welzijn van hun collega’s. Met deze opleiding zorgt u ervoor dat uw leidinggevenden hun verantwoordelijkheden kennen en hun taken correct kunnen uitvoeren.  

Leidinggevenden waken over het welzijn

Tijdens de opleiding leren uw leidinggevenden hoe zij de veiligheid, gezondheid en het welzijn van hun collega’s beschermen. Ze krijgen antwoord op vragen zoals:

  • Hoe draag ik bij tot het welzijn van mijn collega’s?
  • Wat zijn mijn verplichtingen?
  • Hoe stel ik een risicoanalyse op?
  • Hoe registreer ik ongevallen? Hoe verloopt het onderzoek naar een arbeidsongeval?
  • Kan ik persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij een ongeval of betwisting?

Aan de slag met bedrijfseigen cases

U voorziet best een aantal bedrijfseigen documenten, zoals keuringsverslagen, risicoanalyse, indiensstellingsverslag en veiligheidsinstructiekaarten. Zo passen we de theorie meteen toe op reële situaties in uw organisatie. 

Wees in orde met de wettelijke verplichtingen

Dankzij de opleiding voldoet u aan enkele wettelijke verplichtingen volgens de Codex Welzijn op het werk, de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Die schrijven voor dat iedere werkgever voldoende maatregelen moet treffen om het welzijn van zijn werknemers te beschermen.

Voor wie is opleiding ‘Welzijn en de hiërarchische lijn’ bedoeld?

Alle werknemers die één of meerdere collega’s aansturen, leren hoe ze zorg dragen voor het welzijn van hun team.

Wat voor type opleiding is het?

‘Welzijn en de hiërarchische lijn’ is een incompany-opleiding voor groepen van ongeveer veertien personen. De opleiding duurt een halve dag. Wilt u dat uw leidinggevenden zich helemaal verdiepen in de materie? Dan kunt u de lesgever ook voor een volledige dag boeken.

Schrijf uw leidinggevenden in voor de opleiding ‘Welzijn en de hiërarchische lijn’. En geef hen de tools in handen om hun team nog beter aan te sturen.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Alle medewerkers met een leidende bevoegdheid: van productiemanager en diensthoofd onderhoud tot werkplaatsverantwoordelijke en ploegbaas.
Duur
3 uur
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
Attest
Attest van deelname