Rijden (z)onder invloed

Inhoud

Het gebruik van alcohol, medicatie of drugs (afgekort AMD) blijkt nog steeds een belangrijke factor te zijn bij arbeidsongevallen zowel op de werkplaats als in het verkeer. Met deze workshop beogen we niet alleen een bewustwording over de risico’s maar ook een effectieve gedragsverandering bij werknemers.

Volgende doelstellingen zijn opgesteld:

  1. De deelnemers hebben meer kennis met betrekking tot het effect en invloed van AMD op rijgedrag en de gevolgen ervan in het verkeer.
  2. De deelnemers hebben een verhoogd bewustzijn over mogelijke schade aan jezelf en derden.
  3. De kennis met betrekking tot het installeren van veilig gedrag wanneer men wel AMD heeft genomen en zich toch dient te verplaatsen, is verhoogd.
  4. De deelnemers zien alternatieven met betrekking tot AMD in combinatie met rijden.
  5. Er is een verhoogd bewustzijn dat AMD een schadelijk effect heeft en dat men moet stilstaan bij het gebruik/misbruik ervan wanneer men zich in het verkeer begeeft.
  6. Deelnemers kunnen reflecteren over het eigen (risico)gedrag.
  7. Deelnemers kunnen reflecteren over het principe van gedeelde verantwoordelijkheid onder collega’s / gezelschap. Het thema bespreekbaar maken. En: hoe kan je elkaar helpen?
  8. De deelnemers uiten een eigen intentie om bewust om te gaan met AMD in het algemeen, op het werk en in het verkeer.

De workshop is bedoeld voor werknemers. Idealiter is er een uitgewerkt AMD-beleid in de organisatie aanwezig en maakt deze workshop deel uit van de pijler ‘informeren en sensibiliseren’.

De workshop bestaat uit een aaneenschakeling van methodieken zoals vragenlijsten, delen van eigen ervaringen, stellingen, verzamelen van tips, enz. en duurt een halve dag.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Werknemers
Duur
Halve dag
Locatie
Incompany
Prijs
Op aanvraag
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname