Risicoanalyse psychosociale aspecten in kleine bedrijven: hoe aan de slag gaan - actuele info en methoden

Inhoud

Wist u dat ...

  • psychosociale belasting - na rugklachten - de tweede oorzaak is van langdurig ziekteverzuim van medewerkers?
  • de wetgever - net zoals voor het domein arbeidsveiligheid - een actief preventiebeleid oplegt?
  • de risicoanalyse psychosociaal welzijn door de wet verplicht wordt en het startpunt is dat uw psychosociaal preventiebeleid op gang brengt en voedt?
  • werkgever, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon en preventieadviseur psychosociale aspecten de bij wet geprefereerde partners zijn om een psychosociaal welzijnsbeleid vorm te geven?
  • naast de verplichte thema’s (psychosociale belasting, waaronder stress en pesterijen) er ook andere onderwerpen aan bod komen, zoals tevredenheid, motivatie, verloopintentie, ziekteverzuim, gezondheidspromotie, betrokkenheid, …
  • IDEWE gelooft dat medewerkers betrekken essentieel is en dit principe daarom reeds bij het uitvoeren van de risicoanalyse toegepast wordt als voorbeeld voor verdere interventies?

Tijdens deze infosessie bieden we een totaaloverzicht van de verschillende methodes om een risicoanalyse uit te voeren in uw organisatie. We gaan uitgebreid in op zowel verschillende gespreksmethodes als op de vragenlijstmethode. Bovendien lichten we toe hoe deze risicoanalyse past in het breder kader van een psychosociaal welzijnsbeleid en hoe de resultaten van een risicoanalyse uitmonden in concrete maatregelen op de werkvloer.

Praktisch

Opleidingstype
Infosessie
Doelgroep
Deze infosessie is bedoeld voor werkgevers en hun medewerkers die door middel van een risicoanalyse een psychosociaal preventiebeleid mee vorm willen geven.
Duur
2 uur
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
dinsdag 26 oktober 2021
14u00 - 16u00
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Mechelen
Prijs
Beschikbare plaatsen
5
Attest
Attest van deelname