Bijscholing hulpverlener

Inhoud

Via de jaarlijks verplichte bijscholing houdt de hulpverlener zijn kennis en kunde up-to-date en verwerft hij ook nieuwe inzichten en vaardigheden. Onderwerpen worden verder uitgediept en diverse EHBO-technieken worden opnieuw ingeoefend.

Centrale thema’s in 2019 zijn:

  • eerste hulp en contact met gevaarlijke stoffen: ondanks uitgebreide regelgeving voor het beheersen en beperken van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, vormen deze nog steeds een belangrijk veiligheids- en gezondheidsprobleem. De gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen variëren van tijdelijke en beperkte gezondheidsklachten tot ernstige en toxische effecten. Als hulpverlener is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, de gevolgen van een eventuele blootstelling en de verwachte eerste hulp.
  • eerste hulp bij vergiftiging: vergiftiging is het resultaat van het opnemen van een bepaalde hoeveelheid giftige stof in het lichaam. Afhankelijk van het product kunnen symptomen onmiddellijk of na verloop van tijd optreden. Wat je als hulpverlener kan vaststellen en wat je kan doen, zetten we voor de verschillende vormen van vergiftiging op een rij. We stellen ook het Antigifcentrum voor dat telefonisch advies verschaft en waarvan iedereen het nummer zou moeten kennen!

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die de basisopleiding hebben gevolgd en een getuigschrift van hulpverlener bezitten.
Duur
1 halve dag
Locatie
(Start)data
Wanneer?
vrijdag 20 september 2019
9u00 - 12u30
Prijs
€ 102,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
5
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta - Woodwize
Attest
Attest van deelname