Bijscholing preventieadviseur interne dienst (niveau 3)

Inhoud

Overeenkomstig de Codex over het welzijn op het werk (Boek II, Titel 4) betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, hebben preventieadviseurs het recht en de plicht zich te vervolmaken. De bijscholing staat in het teken van nieuwe of gewijzigde regelgeving en diept met behulp van goede praktijkvoorbeelden een aantal onderwerpen van de basisopleiding verder uit.

In 2019 zijn de onderwerpen:

  • onthaal en begeleiding van nieuwe medewerkers: wat is de taak van de preventieadviseur op dit vlak? Een goed onthaalbeleid zorgt ervoor dat werknemers zich snel thuis voelen in de onderneming of organisatie en sneller goed zullen functioneren. De instrumenten om dit te bereiken zijn: een onthaalprocedure, een onthaalbrochure, het peter- en meterschap en een individueel opleidingsplan. Het onthaal dient zo te gebeuren dat de werknemer alle informatie en instructies die hij van de werkgever ontvangt, goed kan begrijpen en toepassen. ‘Taal’ kan hierbij een barrière vormen. Welke tools kan men hanteren zodat élke nieuwe medewerker veilig aan de slag kan in de onderneming?
  • psychosociaal welzijn op het werk: Hoe langer hoe meer stijgt het belang van de topic psychosociaal welzijn. Zowel de media als de wetgever heeft bijzondere aandacht voor onder andere stress, burnout, deconnectie, ongewenst seksueel gedrag en andere psychosociale topics. Als interne preventieadviseur is het niet steeds mogelijk om op maat van de eigen organisatie in dit bos de bomen nog te zien. De vraag ‘is dit een hype of een must’ steekt vaak de kop op.

    Deze bijscholing is erop gericht duidelijkheid te brengen in deze complexe psychosociale materie. We zoeken samen met u het antwoord op de vraag “Wat moet er gedaan worden binnen mijn organisatie en op welke manier kan ik dit aanpakken”.

    Welke prescreeningsinstrumenten bestaan er en hoe kan ik zelf een risicoanalyse psychosociaal welzijn begeleiden in mijn organisatie?

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Werkgevers of medewerkers die de functie van preventieadviseur vervullen en die de basisopleiding hebben gevolgd.
Duur
1 dag
Locatie
(Start)data
Wanneer?
dinsdag 15 oktober 2019
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Prijs
€ 222,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
7
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta
Attest
Attest van deelname