Bijscholing preventieadviseur interne dienst (niveau 3)

Inhoud

Overeenkomstig de Codex over het welzijn op het werk (Boek II, Titel 4) betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, hebben preventieadviseurs het recht en de plicht zich te vervolmaken. De bijscholing staat in het teken van nieuwe of gewijzigde regelgeving en diept met behulp van goede praktijkvoorbeelden een aantal onderwerpen van de basisopleiding verder uit.

In 2021 zijn de thema's:

Thema 1 (voormiddag):

Nieuwe wetgeving 2020

Relevante wijzigingen in de welzijnswetgeving worden besproken.

Mijn Preventie – Uw gratis preventietool voor welzijn in uw onderneming.

De online tool “Mijn Preventie” bestaat uit vier onderdelen.

1/ Mijn Audit.  Welzijn op het werk focust op uiteenlopende domeinen.  Al deze domeinen vindt u terug in de auditmodule. Ze helpt u om de organisatie van welzijn op het werk te evalueren en  prioriteiten te stellen

2/ DRBS. Voorbeelddocumenten, informatie en wetteksten zijn gegroepeerd per thema in de documentenbeheermodule DRBS.

3/ Mijn Acties. In de actieopvolgingsmodule worden grote en kleine acties weergegeven en opgevolgd. Uw Jaaractieplan en Globaal Preventieplan zijn in  no-time opgesteld.

4/ Mijn keuringen. Vergeet nooit nog een veiligheidskeuring of -controle uit te voeren. Via de keuringsopvolgingsmodule behoudt u het overzicht en wordt u verwittigd van naderende deadlines.

Door gebruik van de tool “Mijn Preventie” kan u uw welzijnsbeleid efficiënt en doeltreffend aanpakken.

Thema 2 (namiddag):

Welke impact heeft je (bedrijfs)gebouw op het welzijn van jezelf en je collega’s? En vooral, wat kan je eraan doen!

Slechte ventilatie, geluidsoverlast, te warm of te koud, geen ruimte op maat van de activiteiten van de onderneming, uitstoot van gevaarlijke stoffen uit materialen,… Het zijn veelvoorkomende zaken die in gebouwen aanleiding geeft tot fysieke en mentale klachten. Wist je dat de technische diensten 80% van hun tijd investeren in het oplossen van deze problemen. Waarom oplossen als het ook van bij het begin goed kan aangepakt worden? In deze opleiding kijken we naar de impact van het slecht functioneren van het gebouw op de gezondheid en het welzijn van de werknemers en lichten we toe hoe dat je dit kan voorkomen.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Werkgevers of medewerkers die de functie van preventieadviseur vervullen en die de basisopleiding hebben gevolgd.
Duur
1 dag
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
dinsdag 28 september 2021
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, Online (via Regio Gent)
Prijs
€ 231,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
5
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta
Attest
Attest van deelname