Basisopleiding vertrouwenspersoon

Inhoud

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk (Boek I, Titel 3) betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk. Deze regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult én dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten.

De opleiding voor vertrouwenspersonen duurt verplicht 5 dagen. Ze bestaat uit 4 modules:

  • module 1 en 2 spitsen zich toe op het wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psychosociale risico’s, de interne en externe procedure, de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon.
  • in module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.
  • in module 4 ligt de focus op de informele interventieverzoeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties. Daarnaast worden kaders aangereikt om met conflicten om te gaan.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die fungeren als vertrouwenspersoon in hun onderneming of organisatie.
Duur
5 dagen
Locatie
(Start)data
Wanneer?
donderdag 29 oktober 2020
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
donderdag 12 november 2020
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
donderdag 19 november 2020
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
donderdag 26 november 2020
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
donderdag 3 december 2020
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Prijs
€ 1003,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
Volzet
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta - Vlaams opleidingsverlof
Attest
Getuigschrift