Terugkomdag voor vertrouwenspersonen supervisie + actueel thema

Inhoud

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de Codex (Boek I, Titel 3) betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk. De terugkomdag helpt de vertrouwenspersonen om hun taak te allen tijde volledig en efficiënt uit te voeren en over de nodige vaardigheden en kennis te beschikken voor de uitoefening van hun opdracht.

Na de basisopleiding voor vertrouwenspersonen biedt Groep IDEWE bijkomende ondersteuning in de vorm van een terugkomdag.

In 2024 behandelen we het thema 'Van grensoverschrijdend naar respectvol gedrag op het werk': Welke mechanismen spelen er als het gaat over pesten, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag op het werk? Hoe kan je hier als vertrouwenspersoon mee aan de slag in gesprekken? 

Het tweede deel is gewijd aan 'supervisie', waarin de nadruk wordt gelegd op de discussies over de cases die door de deelnemers worden aangekaart. Het is de bedoeling om sterk interactief te werken vanuit de concrete vragen van de deelnemers via gestructureerde intervisiemethodes en het achteraf oefenen van conversatievaardigheden.

Tijdens de terugkomdag zal er ook supervisie zijn door te werken vanuit de door de deelnemers aangeleverde praktijkcases. Deze opleiding heeft tot doel sterk interactief te werken vanuit de concrete vragen van de deelnemers via gestructureerde intervisiemethodes en het verder inoefenen van gesprekstechnieken.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die fungeren als vertrouwenspersoon in hun onderneming of organisatie en die de basisopleiding hebben gevolgd.
Duur
1 dag
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
donderdag 14 november 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
Prijs
€ 310,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
11
Subsidie
KMO-portefeuille (beroepsspecifieke competenties) - Alimento - Constructiv - Educam - Volta
Attest
Attest van deelname