Terugkomdag voor vertrouwenspersonen supervisie + actueel thema

Inhoud

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk (Boek I, Titel 3) betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk. De terugkomdag ondersteunt vertrouwenspersonen in het te allen tijde volledig en doeltreffend vervullen van zijn opdrachten en het beschikken over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdracht.

Aansluitend op de basisopleiding voor vertrouwenspersonen biedt IDEWE verdere ondersteuning aan in de vorm van terugkomdagen.

In 2020 worden de thema’s veerkracht, bevlogenheid, stress en burn-out besproken. De kans is namelijk groot dat een medewerker met stress-klachten de weg zoekt naar jou als vertrouwenspersoon om deze klachten te bespreken.  Tijdens de terugkomdag krijg je psycho-educatie met betrekking tot deze thema’s enerzijds. Anderzijds wordt ingegaan op methodieken die je kan gebruiken om met de betrokken medewerker onderteunende gesprekken bij stress en overbelasting te voeren. Op die manier kan je samen met betrokkene inschatten of hij/zij zelf aan de versterking van zijn/haar veerkracht kan werken, of verdere doorverwijzing naar bijvoorbeeld een preventieadviseur psychosociale aspecten aangewezen is.

Het tweede deel staat in het teken van 'supervisie' en dan ligt het accent op besprekingen van casussen die de deelnemers aanbrengen. Het doel is om vanuit de concrete vragen van de deelnemers sterk interactief te werken via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

In 2021 kiezen we in de terugkomdag voor vertrouwenspersonen voor het thema “Hoe veerkracht versterken in moeilijke tijden”.

In maart ging ons land in lock down omwille van covid 19. De maatregelen werden ondertussen versoepeld, verstrengd, terug versoepeld. Toch is niets meer hetzelfde als vroeger. Onze sociale contacten zijn verminderd. De spontaniteit en de zekerheid in ons leven zijn gedaald. Voor verschillende mensen is het leven minder leuk geworden. De veranderingen wegen  …

Hoe kunnen we onze veerkracht bewaken en versterken de dag van vandaag ?

Als vertrouwenspersoon kunnen collega’s hierover bij jou terecht. Tijdens de terugkomdag wordt ingegaan op methodieken die je kan gebruiken om met je collega ondersteunende gesprekken te voeren bij signalen van stress en overbelasting en om te gaan met specifieke emoties in onzekere tijden. Je kan samen met je collega inschatten of hij/zij zelf aan de versterking van zijn/haar veerkracht kan werken, of verdere doorverwijzing naar bijvoorbeeld een preventieadviseur psychosociale aspecten aangewezen is.

Tijdens de terugkomdag wordt er ook gewerkt aan de hand van supervisie waarbij er wordt gewerkt met de casussen die de deelnemers aanbrengen. Het doel is om vanuit de concrete vragen van de deelnemers sterk interactief te werken via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die fungeren als vertrouwenspersoon in hun onderneming of organisatie en die de basisopleiding hebben gevolgd.
Duur
1 dag
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
donderdag 10 maart 2022
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Gent
Prijs
€ 275,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
9
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta
Attest
Attest van deelname