Onderzoek van ernstige arbeidsongevallen

Inhoud

Aan de hand van enkele cases, geven wij een antwoord op volgende vragen : 

  • Wanneer is een arbeidsongeval ernstig?
  • Welke taken heeft de interne preventiedienst?
  • Wanneer moet een ongeval onmiddellijk aan de FOD WASO gemeld worden, en hoe dient dit te gebeuren?
  • Wanneer en hoe het plaatsbezoek uitvoeren?
  • Welke analysemethode kan worden gebruikt?
  • Welke rol is voor de hiërarchische lijn weggelegd?
  • Wat zijn de vormvereisten van het omstandig verslag? Eén van de vereisten is dat je daarin "de primaire, secundaire, tertiaire en psycho-sociale oorzaken" van het ongeval bepaalt. Hoe doe je dat?

Aan de hand van enkele concrete (zeer) ernstige arbeidsongevallen, wordt de theorie aan de praktijk getoetst.

Deze werksessie biedt tevens een forum aan de deelnemers om inzichten en ervaringen op een gestructureerde manier uit te wisselen.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Preventieadviseurs, leidinggevenden, directie
Duur
1 halve dag
Locatie
(Start)data
Wanneer?
maandag 9 december 2019
13u30 - 16u30
Prijs
€ 126,00 (prijs exclusief BTW)
Beschikbare plaatsen
15
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname