Opleiding Ergocoach (5 dagen)

Inhoud

Dag 1:

Beheersen van de basisprincipes fysieke belasting - Als trainer is het belangrijk dat je zelf bewust bent van je eigen lichaam, je eigen houding en bewegingen. Aan de hand van praktijkgerichte oefeningen wordt gewerkt aan het beheersen van de basisprincipes van fysieke belasting.

Dag 2 en 3:

Verplaatsingsvaardigheden en kennis van hulpmiddelen - Het verplaatsen van personen is meer dan alleen een techniek. Inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de persoon, kennis van bewegingspatronen, kennis van het gebruik van hulpmiddelen, instructies geven en non-verbale communicatie zijn vaardigheden die nodig zijn om op een correcte manier te kunnen handelen. Er wordt gewerkt rond de verschillende verplaatsingen die tijdens de zorg van personen voorkomen. Voor beide actoren staan veiligheid en comfort centraal.

Dag 3:

Online lesprogramma: Ergotool
Via dit online lesprogramma krijg je op een aantrekkelijke en interactieve manier kennis rond ergonomisch werken in de zorg.

Dag 4:

Didactische vaardigheden - Het overbrengen van kennis aan collega’s is niet altijd zo eenvoudig maar enkele inzichten en tips kunnen je hierbij wel helpen. Volgende onderwerpen aan bod: inzicht in de verschillende leerstijlen van personen, hoe komt gedrag tot stand, communicatieprincipes, en omgaan met weerstand.

Dag 5:

Beleidsmatige aanpak - Pijn en klachten aan het bewegingsstelsel vormen een belangrijke oorzaak van absenteïsme bij zorgverleners. De jarenlange ervaring en expertise van Groep IDEWE in het voorkomen van overbelastingsletsels in de zorgsector hebben ons geleerd dat preventie werkt als we het in een logische volgorde opbouwen en dit gedragen wordt binnen de organisatie. De deelnemers krijgen informatie over wetgeving, risicoanalyse en worden begeleid in het opmaken van een actieplan en de integratie van de ergotool in de organisatie.

Deze vijfdaagse opleiding is zeer interactief en praktisch opgevat.
Deelnemers dienen losse, sportieve kleding te dragen.

 

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers (kinesitherapeuten, (hoofd)verpleegkundigen, ergotherapeuten, zorgkundigen) die hun praktische en theoretische kennis over verplaatsingsvaardigheden, wetgeving en risicoanalyses willen vergroten of vernieuwen. Ergocoachen werken het ergonomisch beleid uit binnen de zorgorganisatie. Daarnaast engageren ze zich om ergonomie levendig te houden, collega's te begeleiden en vorming te geven. De opleiding kan ook gevolgd worden door docenten.
Duur
5 dagen
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
vrijdag 23 september 2022
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
donderdag 6 oktober 2022
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
vrijdag 14 oktober 2022
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
vrijdag 18 november 2022
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
donderdag 1 december 2022
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
Prijs
€ 1169,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
12
Subsidie
KMO-portefeuille - Accreditatie Pro Q Kine - Vormingsfonds 330 voor privé ziekenhuizen & ouderenzorg
Attest
Attest van deelname