Lesgeven met de Ergotool

Inhoud

Een vernieuwende aanpak om verplaatsingsvaardigheden en ergonomie in de zorg aan te leren via de ERGOTOOL

De Ergotool is een interactief onlinelesprogramma dat kennis deelt rond ergonomisch werken in de zorg.

Het lesprogramma is opgebouwd rond 4 pijlers:

  1. Zorg voor jezelf: dan kan je ook goed zorgen voor anderen. De verschillende aspecten van zelfzorg komen aanbod zoals gezonde nachtrust, gezonde veerkracht, gezond bewegen, gezonde voeding, houding en bewegingen, …
  2. Kijk met aandacht: leer de ergonomische risico’s te zien. Door ze te (h)erkennen kan je ze ook aanpakken. Aan de hand van een stappenplan bieden we een leidraad om op een systematische en doelgerichte manier ergonomische risico’s te benaderen.
  3. Werk ergonomisch: 9 herkenbare en reële zorg- en verplaatsingssituaties werden uitgewerkt aan de hand van het stappenplan. We bevinden ons in diverse settings: het ziekenhuis, een woonzorgcentrum en de thuissituatie.
  4. Communiceer: in de zorg werk je in een team: met de zorgvrager maar ook met je collega’s, familie en andere betrokkenen. Goede communicatie is essentieel om te kunnen samenwerken.

De kracht van de Ergotool is dat het een stappenplan in reële casussen toepast. Het stappenplan is een duidelijk denkpatroon dat de zorgverlener helpt om in steeds variërende situaties ergonomische keuzes te maken. Ergotool toont aan dat ergonomisch werken wel degelijk haalbaar is in de dagelijkse praktijk. In de casussen wordt ook aandacht besteed aan het correct omgaan met  andere verpleegkundige domeinen, zoals decubituspreventie, prikkelarme zorg en valpreventie. Zo worden verplaatsingsvaardigheden geïntegreerd binnen het totaal zorgconcept.

De Ergotool is gebaseerd op blended learning: een ideale combinatie van face-to-face leren (praktijkopleidingen) en online leren.

Tijdens deze opleidingsdag gaan we aan de slag met de Ergotool en leren je deze te gebruiken in een opleidingstraject.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor docenten en stagebegeleiders die het vak verplaatsingsvaardigheden in de opleidingen verpleegkunde en zorgkunde geven en begeleiden op de stage. Deze opleiding is ook bedoeld voor kinesitherapeuten, ergotherapeuten, (hoofd)verpleegkundigen die het ergonomisch beleid binnen de zorgorganisatie trekken en vorming geven in verplaatsingsvaardigheden.
Duur
1 dag
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
vrijdag 15 oktober 2021
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
Prijs
Beschikbare plaatsen
14
Subsidie
KMO-portefeuille - Accreditatie Pro Q Kine
Attest
Attest van deelname