Opleiding Ergocoach (5 dagen)

Inhoud

Dag 1: Slim omgaan met fysieke belasting en inleiding verplaatsingsvaardigheden en gebruik van hulpmiddelen

Hoe voorkom je dat er klachten ontstaan door fysieke belasting?

  • Zorg voor jezelf. Voldoende bewegen, gezond eten, mentale veerkracht, goede nachtrust, … zijn belangrijk om je fysieke en mentale draagkracht te versterken. Alleen zo kan je ook goed zorgen voor anderen.
  • Breng de ergonomische risico’s in kaart. (H)Erken jij ze in je werk? Aan de hand van het IDEWE stappenplan bieden we je een leidraad om deze risico’s oplossingsgericht te benaderen.
  • Maak je 6 basisprincipes eigen. Ben jij je ervan bewust wat je lichaamshouding is tijdens je zorgtaken? We laten je ervaren hoe je lichaam minder belast wordt als je heel eenvoudig rekening houdt met 6 basisprincipes.

Inleiding verplaatsingsvaardigheden en kennis van hulpmiddelen.

Dag 2 : Verplaatsingsvaardigheden en kennis van hulpmiddelen

Elke zorg- en verplaatsingssituatie is in meer of mindere mate verschillend. Er zijn geen twee identieke zorgvragers waardoor elke zorgvrager vraagt om een specifieke aanpak. Als Ergocoach is het belangrijk dat je voor elke zorgvrager, in elke situatie, de juiste keuze kan maken hoe de verplaatsing veilig en comfortabel kan verlopen en dit zowel voor de zorgvrager als voor jezelf als zorgverlener. We vertrekken hierbij vanuit de zorgnoden van de zorgvrager en leren je gebruik te maken van alle regelmogelijkheden die je hebt.

We werken intensief rond de verschillende verplaatsingen die tijdens de zorg van personen voorkomen.

Via het online lesprogramma Ergotool, krijg je bijkomend op een aantrekkelijke en interactieve manier kennis rond ergonomisch werken in de zorg. Iedere deelnemer krijgt een logincode en kan zo de opgedane kennis nog verruimen en up to date houden.

Dag 3: Verplaatsingsvaardigheden en leren feedback geven

We werken verder rond de verplaatsingsvaardigheden en het gebruik van hulpmiddelen.

Het overbrengen van kennis aan collega’s en hen positief motiveren, stimuleren, …  is niet altijd zo eenvoudig maar enkele inzichten en tips kunnen je hierbij wel helpen. De belangrijkste principes over feedback geven en omgaan met weerstand worden aangeleerd.

Dag 4: Didactische vaardigheden, verplaatsingsvaardigheden en VERV tilthermometer

Het overbrengen van kennis aan collega’s is niet altijd zo eenvoudig maar enkele inzichten en tips kunnen je hierbij wel helpen.  Inzicht in de verschillende leerstijlen van personen, hoe komt gedrag tot stand en communicatieprincipes worden aangeleerd. We herhalen de verplaatsingsvaardigheden aan de hand van lesopdrachten.

De leren de VERV tilthermometer te gebruiken. Dit is een risicoanalyse die gebaseerd is op de praktijkrichtlijnen. Het is een tool om de fysieke belasting tijdens het verplaatsen van personen in kaart te brengen.

Dag 5: Intervisie opdrachten en beleidsmatige aanpak 

Pijn en klachten aan het bewegingsstelsel (MSA) vormen een belangrijke oorzaak van absenteïsme bij zorgverleners. Onze jarenlange ervaring en expertise in ergonomie en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in de zorgsector, hebben ons geleerd dat preventie werkt als we het in een logische volgorde opbouwen en dit gedragen wordt binnen de organisatie.

Aan de hand van onze trajectkaart ergonomie en tools begeleiden we je in het opmaken van een actieplan op maat van jouw organisatie.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers (kinesitherapeuten, (hoofd)verpleegkundigen, ergotherapeuten, zorgkundigen) die hun praktische en theoretische kennis over verplaatsingsvaardigheden, wetgeving en risicoanalyses willen vergroten of vernieuwen. Ergocoachen werken het ergonomisch beleid uit binnen de zorgorganisatie. Daarnaast engageren ze zich om ergonomie levendig te houden, collega's te begeleiden en vorming te geven. De opleiding kan ook gevolgd worden door docenten.
Duur
5 dagen
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
donderdag 14 september 2023
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
donderdag 21 september 2023
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
donderdag 12 oktober 2023
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
donderdag 16 november 2023
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
woensdag 29 november 2023
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Leuven
Prijs
€ 1291,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
11
Subsidie
Accreditatie Pro Q Kine - Vormingsfonds 330 voor privé ziekenhuizen & ouderenzorg
Attest
Attest van deelname