Basisopleiding vertrouwenspersoon

Inhoud

Uw werknemers zijn de motor van uw organisatie. Maar het aantal meldingen over stress, verbaal geweld en pesten neemt toe. Daarom heeft elke organisatie een vertrouwenspersoon om collega’s extra te ondersteunen. In deze basisopleiding krijgen vertrouwenspersonen een scherp beeld van hun takenpakket. En leren hoe ze hun collega’s optimaal opvangen en begeleiden.

Basisopleiding vertrouwenspersoon: wettelijk kader

Een vertrouwenspersoon heeft een duidelijk mandaat en werkt binnen een wettelijk kader. Deze moet dan ook goed weten wat er van hem of haar wordt verwacht. Daarom gaan we dieper in op:

 • psychosociale risico’s
 • interne en externe procedures bij psychosociale klachten
 • hun rol en statuut als vertrouwenspersoon

Meer voeling met de taken van een vertrouwenspersoon

We focussen op de praktijk: de opstart en begeleiding van een vertrouwensgesprek. De deelnemers oefenen daarbij op de basishouding van een ondersteunend gesprek, luistervaardigheden en het omgaan met emoties.

We belichten informele interventieverzoeken of bemiddeling tussen personen. Daarbij hebben we oog voor de verschillende facetten van een probleemsituatie, zoals de dynamiek tussen personen of binnen een groep of organisatie. De deelnemers krijgen ook concrete scenario’s die hen leren om te gaan met conflicten.

Naar een gezonde werksfeer

Geeft u uw vertrouwenspersonen alle tools in handen om hun job goed uit te oefenen? Dan bewijst u dat u de psychische gezondheid van uw werknemers ernstig neemt. Dat zorgt niet alleen voor een gezondere werksfeer, maar schept ook vertrouwen tussen organisatie en werknemers.

Na de opleiding ontvangen de deelnemers een getuigschrift.

Onze aanpak

De hybride basisopleiding bestaat uit:

 • een live online kick-off (2 uur)
 • interactieve e-learningmodules met een gemiddelde doorlooptijd van 12 uur; de deelnemer ontvangt een login en heeft toegang tot het leerplatform met e-modules en ondersteunend materiaal
 • 3 contactdagen waarop ervaringen uitgewisseld en vaardigheden ingeoefend worden, en die plaatsvinden op onze opleidingslocatie; opgelet: als de coronapandemie aanhoudt, dan worden de contactdagen vervangen door live online trainings
 • een opdracht die uitgevoerd wordt voor de 3de contactdag.

De voordelen:

 • de deelnemer is deels regisseur van deze opleiding en kan tijds- en plaatsonafhankelijk met de leerstof aan de slag
 • de deelnemer kan dus in zijn eigen tempo de e-learnings doorlopen en langer stilstaan bij de punten die voor hem meer aandacht verdienen
 • de leerstof blijft ook na de opleiding toegankelijk
 • de deelnemer komt met voorkennis naar de contactmomenten die ruimschoots de mogelijkheid bieden voor verdieping, intervisie en verdere afstemming met de lesgevers
 • de deelnemer komt – net zoals vroeger – in contact met collega-preventieadviseurs in zijn regio.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die fungeren als vertrouwenspersoon in hun onderneming of organisatie.
Duur
35 lesuren: 12 uur e-learning en 23 uur contactleren
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
woensdag 9 oktober 2024
10u00 - 12u00
Klassikaal, Online
E-learning
De e-modules worden zelfstandig door jou doorgenomen.
woensdag 6 november 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
vrijdag 22 november 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
woensdag 4 december 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
Prijs
€ 1199,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
Volzet
Subsidie
KMO-portefeuille (beroepsspecifieke competenties) - Alimento - Constructiv - Educam - Vlaams opleidingsverlof
Attest
Getuigschrift