Omgaan met agressie in de praktijk (opleiding medewerkers)

Inhoud

Tijdens deze opleiding leren medewerkers een aangepaste houding en effectieve interventies om beter om te gaan met agressief gedrag. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen wij agressie beter begrijpen en tevens de mogelijkheden overlopen om die situatie te beheersen of te voorkomen.

Beknopte inhoud:

  • hoe ontstaat agressie, welke stadia van agressie bestaan er, hoe trachten agressie te voorkomen (fysieke verweertechnieken komen niet aan bod)
  • eigen houding en gevoelens bij confrontaties met agressie: hoe reageer ik van nature uit op agressie, hoe leer ik mijn eigen gevoelens onderkennen en beheersen, hoe kan ik door mijn eigen gedrag agressie voorkomen
  • praktijksituaties als uitgangspunt om nieuw gedrag aan te leren.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Medewerkers met een ‘contactberoep’, d.w.z. medewerkers die in contact komen met derden zoals klanten, leveranciers, leerlingen, patiënten, …
Duur
1 dag
Locatie
Incompany
Prijs
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname