Welzijn bij verandering: zorg voor medewerkers in onzekere tijden

Inhoud

Herstructureringen, nakende of mogelijke ontslagen, reorganisatie van diensten en afdelingen hebben hun impact op individuele medewerkers, maar ook op actoren in de organisatie die rechtstreeks betrokken zijn bij bovenstaande processen.

Hoe zorg voor medewerkers waarborgen in deze onzekere tijd is een uitdaging waar elkeen voorstaat. Deze opleiding geeft handvatten om deze uitdaging aan te gaan.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • situering van het probleem
  • jobonzekerheid en psychosociaal (on)welbevinden: een verkenning
  • uitingsvormen van onzekerheid: bij individuele medewerkers, team, organisatie
  • hanteringsstijlen van medewerkers bij onzekerheid
  • verkenning van de rollen die verschillende actoren kunnen opnemen in onzekere situaties: informatie, ondersteuning, onderhandeling, motivering en coaching
  • mogelijkheden en valkuilen in deze rollen
  • zorg voor de zorgdragers in deze onzekere tijd.

Praktisch

Opleidingstype
Incompany
Doelgroep
Directies, leidinggevenden, HR-professionals, interne preventieadviseurs, werknemersafgevaardigden, ... die een rol vervullen in de zorg voor medewerkers in een onzekere bedrijfscontext door mogelijke herstructureringen, ontslagen, afslankingen, ...
Duur
1 halve dag
Locatie
Incompany
Prijs
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname