Supervisie voor vertrouwenspersonen

Inhoud

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk (Boek I, Titel 3) betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk. De supervisie ondersteunt vertrouwenspersonen in het te allen tijde volledig en doeltreffend vervullen van zijn opdrachten en het beschikken over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdracht.

Aansluitend op de basisopleiding voor vertrouwenspersonen biedt IDEWE dus verdere ondersteuning aan in de vorm van supervisie. Het accent ligt op besprekingen van casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. Het doel is om vanuit de concrete vragen van de deelnemers sterk interactief te werken via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

De opleiding op 18/06/2020 in Mechelen en 17/11/2020 in Gent richt zich op de sector onderwijs.

Wegens het Coronavirus bieden we tevens een aantal online opleidingen aan (tijdstippen vindt u rechts op het scherm).
De online opleidingen duren telkens 2 uur.

Hasselt:
28 mei (algemeen) - 2 juni (onderwijs) - 4 juni (zorgsector) - 12 juni (zorgsector) - 24 juni (algemeen)

Brussel:
15 juni (zorgsector) - 16 juni (onderwijs) - 23 juni (algemeen)

Roeselare:
11 juni (zorgsector) - 16 juni (algemeen)

Turnhout:
25 mei (onderwijs) - 11 juni (zorgsector) - 22 juni (algemeen)

Leuven:
3 juni (zorgsector) - 11 juni (algemeen) - 18 juni (onderwijs)

Gent:
28 mei (zorgsector) - 4 juni (onderwijs) - 9 juni (algemeen)

Antwerpen:
26 mei (zorgsector) - 28 mei (algemeen) - 5 juni (onderwijs)

Mechelen:
28 mei (zorgsector) - 4 juni (algemeen)

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die fungeren als vertrouwenspersoon in hun onderneming of organisatie en die de basisopleiding hebben gevolgd.
Duur
3 uur
Locatie
(Start)data
Wanneer?
vrijdag 5 juni 2020
9u00 - 11u00
Prijs
€ 129,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
5
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta
Attest
Attest van deelname