Supervisie voor vertrouwenspersonen

Inhoud

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk (Boek I, Titel 3) betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk. De supervisie ondersteunt vertrouwenspersonen in het te allen tijde volledig en doeltreffend vervullen van zijn opdrachten en het beschikken over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdracht.

Aansluitend op de basisopleiding voor vertrouwenspersonen biedt IDEWE dus verdere ondersteuning aan in de vorm van supervisie. Het accent ligt op besprekingen van casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. Het doel is om vanuit de concrete vragen van de deelnemers sterk interactief te werken via gestructureerde intervisiemethodieken en het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.

Volgende opleidingen richten zich op de zorgsector:

  • 16/10/2019 in Gent
  • 17/10/2019 in Brussel
  • 21/11/2019 in Leuven

De opleiding op 15/10/2019 in Gent richt zich op de sector Onderwijs.

De opleiding op 14/11/2019 in Hasselt richt zich op twee sectoren (2 afzonderlijke trainingen): Onderwijs en Zorg.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Medewerkers die fungeren als vertrouwenspersoon in hun onderneming of organisatie en die de basisopleiding hebben gevolgd.
Duur
3 uur
Locatie
(Start)data
Wanneer?
donderdag 28 november 2019
9u00 - 12u00
Prijs
€ 126,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
Volzet
Subsidie
KMO-portefeuille - Alimento - Constructiv - Educam - Volta
Attest
Attest van deelname