Basiskennis preventieadviseur interne dienst (niveau 3)

Inhoud

De drijvende kracht achter veiligheid en preventie in uw organisatie? Dat is uw preventieadviseur interne dienst. Hij of zij ondersteunt u en de leidinggevenden die uw welzijnsbeleid in de praktijk brengen. In deze opleiding krijgen nieuwe preventieadviseurs (niveau 3) alle basiskennis mee om hun taken en opdrachten trefzeker te vervullen.

Alles over welzijn in uw organisatie
Hoe moeten we reageren bij brand? Hoe voorkomen we arbeidsongevallen? En hoe garanderen we dat onze werknemers ergonomisch aan de slag kunnen? Zulke vragen beantwoordt de interne preventieadviseur. Die draagt zo bij tot meer welzijn, veiligheid en geluk op de werkvloer.

Globaal preventieplan
Na deze opleiding kan uw preventieadviseur een sterk globaal preventieplan opstellen. Inclusief concrete maatregelen om uw beleid om te zetten in de praktijk. Dat doet de preventieadviseur in overleg met u als werkgever, de leidinggevenden en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk – als dat er is.

Ervaringsdeskundigen
Onze opleiders zijn stuk voor stuk ervaringsdeskundigen. Ze brengen alle kennis mee die ze in hun eigen sector hebben opgedaan. Ze gaan dieper in op het takenpakket van de interne preventieadviseur. En belichten de belangrijkste aspecten van welzijn op het werk. Zo doet uw werknemer alle technische en praktische kennis op.

Erkend getuigschrift
Deelnemers die alle lessen hebben gevolgd, tonen met een slotopdracht dat ze de materie onder de knie hebben. Daarna krijgen ze het erkende getuigschrift ‘Preventieadviseur interne dienst niveau 3’.

Onze aanpak
De hybride basisopleiding loopt over 12 weken en bestaat uit:

  • een live online kick-off (1,5 uur)
  • interactieve e-learnings met een gemiddelde doorlooptijd van 23 uur; de deelnemer ontvangt een login en heeft toegang tot het leerplatform met e-modules en ondersteunend materiaal
  • 4 contactmomenten (3 halve dagen en 1 volledige dag) waarop ervaringen uitgewisseld en vaardigheden ingeoefend worden, en die plaatsvinden op onze opleidingslocatie
  • een opdracht die ingediend wordt voor het laatste contactmoment.

De voordelen:

  • de deelnemer is deels regisseur van deze opleiding en kan tijds- en plaatsonafhankelijk met de leerstof aan de slag
  • de deelnemer kan dus in zijn eigen tempo de e-learnings doorlopen en langer stilstaan bij de punten die voor hem meer aandacht verdienen
  • de leerstof blijft ook na de opleiding toegankelijk
  • de deelnemer komt met voorkennis naar de contactmomenten die ruimschoots de mogelijkheid bieden voor verdieping, intervisie en verdere afstemming met de lesgevers
  • de deelnemer komt – net zoals vroeger – in contact met collega-preventieadviseurs in zijn regio.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor ondernemingen van categorie C, waar geen preventieadviseur niveau 1 of 2 verplicht is. Dit zijn ondernemingen met meer dan 20 én tot 50, tot 100 of tot 200 werknemers (afhankelijk van het risico - wordt bepaald door de NACE code). De werkgever mag in deze ondernemingen niet zelf de functie ‘Preventieadviseur' opnemen. Hij dient hiervoor een medewerker op de loonlijst van de onderneming aan te stellen. Contacteer IDEWE indien u hieromtrent nog vragen heeft.
Duur
42 lesuren: 23 uur e-learning en 19 uur contactleren
Locatie
(Start)data
Wanneer & waar?
dinsdag 17 september 2024
9u00 - 10u30
Klassikaal, Online
E-learning
De e-modules worden zelfstandig door jou doorgenomen.
dinsdag 24 september 2024
9u00 - 12u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
dinsdag 22 oktober 2024
9u00 - 12u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
dinsdag 12 november 2024
9u00 - 12u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
dinsdag 10 december 2024
9u00 - 12u30
13u00 - 16u30
Klassikaal, IDEWE Regiokantoor Antwerpen
Prijs
€ 1163,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
1
Subsidie
KMO-portefeuille (beroepsspecifieke competenties) - Alimento - Constructiv - Educam - Vlaams opleidingsverlof
Attest
Getuigschrift