Levensmiddelenhygiëne voor uitvoerend personeel

Inhoud

Volgens de Europese Verordening 852/2004 moet al wie met levensmiddelen omgaat, worden opgeleid op het gebied van levensmiddelenhygiëne en dit naar gelang hun beroepsactiviteit. Iedereen die levensmiddelen fabriceert en/of in de handel brengt, moet ervoor zorgen dat de voedselveiligheid niet in het gedrang komt.

Komen aan bod:

  • korte uiteenzetting over de huidige wetgevingen
  • wat is HACCP?
  • chemische, microbiologische en fysische risico’s in de voeding
  • persoonlijke hygiëne
  • temperatuur- en microbiologische controles.

Praktisch

Opleidingstype
Open
Doelgroep
Alle uitvoerende personeelsleden in de voedingssector.
Duur
3 uur
Locatie
(Start)data
Wanneer?
donderdag 15 oktober 2020
9u00 - 12u00
Prijs
€ 104,00 (vrijgesteld van BTW)
Beschikbare plaatsen
15
Subsidie
KMO-portefeuille
Attest
Attest van deelname