Terug Brandveiligheid op het werk

Brandveiligheid op het werk

Brandgevaar wordt vaak onderschat. De gevolgen zijn nochtans nefast voor mens, milieu en de continuïteit van je organisatie. Vooral op het vlak van preventie scoort België slecht. Dat kan fors beter als je investeert in brandpreventie op het werk en het bewustzijn rond brandveiligheid verhoogt.

Als werkgever moet je de nodige preventiemaatregelen nemen om:

 • Brand te voorkomen;
 • Personen snel en veilig te evacueren;
 • Brand doeltreffend te bestrijden;
 • De schadelijke effecten van brand te beperken;
 • Interventie van de brandweer te vergemakkelijken.

Bovendien moet je sinds 2014 een brandpreventiedossier opstellen met een intern noodplan.

Onze experts helpen je om een brandveiligheidsbeleid op te zetten via een risicoanalyse en actieplan rond brand- en explosieveiligheid. We informeren en trainen je werknemers bedrijfsspecifiek, met focus op preventie. Zo voorkom je brand en explosies, en beperk je menselijke en materiële schade.

Neem contact met ons op

In 4 stappen naar een brandveilig bedrijf

Pijlen brand

Met een doordacht brandpreventiebeleid en noodplan verklein je het risico op brand, en reageer je passend op noodsituaties:

 1. Vergroot het bewustzijn van je werknemers rond het voorkomen van brand en explosie. En zet overlegstructuren op om je brandpreventiebeleid en risicoanalyse uit te werken.
 2. Neem preventieve maatregelen:
  • op technisch vlak: investeer in veilige arbeidsmiddelen en werkzaamheden.
  • op organisatorisch vlak: organiseer informatie- en sensibiliseringscampagnes.
 3. Neem curatieve maatregelen:
  • op technisch vlak: voorzie middelen om brand te detecteren, signaleren en blussen.
  • op organisatorisch vlak: maak een brandpreventiedossier met procedures, interventiedossier en evacuatieplan op.
 4. Evalueer en stuur bij: voer rondgangen en evacuatieoefeningen uit, en hou je risicoanalyse up-to-date.

Zorg voor een brandveilige werkomgeving

Rookmelder

Als werkgever kun je levensreddende maatregelen nemen om brand te voorkomen of schade bij brand te beperken:

 • Vermijd dat de drie elementen van de vuurdriehoek – zuurstof, brandstof en ontstekingsbron – met elkaar in contact komen;
 • Laat je elektrische installatie om de vijf jaar controleren door een onafhankelijk organisme;
 • Voorkom de ontwikkeling van brand: plaats blustoestellen, detectie- en alarmsystemen;
 • Respecteer de brandcompartimentering in je gebouw om branduitbreiding tegen te gaan.

Maak samen met onze experten je brandpreventieplan op

Spijker je kennis van brandveiligheid bij


Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van je onderneming. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond brandpreventie en noodplanning:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen