Terug Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur

Arbeidsongevallen veroorzaken menselijke, financiële en imagoschade. Veiligheid is voor bedrijven een prioriteit. Toch gaapt er vaak een kloof tussen theorie en praktijk omdat er té weinig aandacht is voor de veiligheidscultuur.

Een goede veiligheidscultuur omvat meer dan de juiste infrastructuur, procedures en inspecties. Als werkgever moet u:

 • Commitment en steun tonen via het juiste voorbeeldgedrag en ‘walk your talk’;
 • De veiligheidsgedachte inbedden in het DNA van uw organisatie;
 • Omstandigheden creëren waarin mensen hun gedrag ter discussie durven, kunnen en willen stellen;
 • Oog hebben voor het samenspel tussen ongeschreven regels en gedragspatronen.
Onze experts coachen u naar een meer volwassen veiligheidscultuur – van meting tot verankering. Zo beperkt u het aantal werkongevallen. En verbetert u uw productiviteit, efficiëntie en werksfeer.

In 4 stappen naar een meer volwassen veiligheidscultuur

Veiligheidshelmen kapstok
 1. Breng uw huidige veiligheidscultuur in kaart.
  • ontkennend: u vindt arbeidsongevallen onvermijdelijk.
  • reactief: u denkt aan veiligheid nadat er een ongeval heeft plaatsgevonden.
  • berekenend: u beschikt over systemen om gevaren te beheersen.
  • proactief: u implementeert en evalueert verbeterplannen.
  • vooruitstrevend: u integreert veiligheid in heel uw organisatie.
 2. Maak een actieplan op met aandacht voor leidinggevenden, werknemers en het samenspel van ongeschreven regels en gedragspatronen.
 3. Organiseer activiteiten volgens de juiste interventiemix:
 4. Veranker inspanningen door de aangepaste cultuur te voeden, nieuwe acties te bepalen, herhaling, feedback, …

Maak veilig gedrag vanzelfsprekend

Controleur veiligheidshelm
 • Zorg dat uw leidinggevenden het goede voorbeeld geven.
 • Als er toch een ongeval gebeurt: onderzoek de omstandigheden en neem preventieve maatregelen.
 • Spoor uw werknemers aan om onveilige situaties te signaleren en te rapporteren.

Samen veiliger aan de slag

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw organisatie. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond veiligheidscultuur:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen