Terug Bouwbedrijven moeten contactgegevens buitenlandse werknemers registreren

Bouwbedrijven moeten contactgegevens buitenlandse werknemers registreren

- Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Wetgeving | Arbeidshygiëne | Inspectie | Corona

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

Preventiemaatregelen op en op weg naar de werf gelden voor alle werknemers

Om de verspreiding van het coronavirus in de bouwsector te beperken werd bij ministerieel besluit bepaald dat bouwbedrijven voortaan de contactgegevens van buitenlandse werkkrachten moeten registreren.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

Obligations liées au Covid-19 à l’égard des sous-traitants étrangers

Naast het overmaken van de lijst met contact- en verblijfsgegevens moet de buitenlandse onderaannemer ook kunnen aantonen dat buitenlandse werknemers het Passenger Locator Form invullen vooraleer ze in ons land aankomen.

Om de contacttracing in dat geval gemakkelijker te maken, werd bij ministerieel besluit beslist dat bouwbedrijven verantwoordelijk zijn om de contactgegevens van hun buitenlandse werknemers te verzamelen. In het verleden bleek dat contactgegevens, zoals verblijfadres en telefoonnummer, in België, niet systematisch geregistreerd werden. De bouwfederaties hebben tijdens het overleg hierover bekomen dat het volstaat om deze gegevens ter beschikking te houden op de werf. 

Naast het overmaken van de lijst met contact- en verblijfsgegevens moet de buitenlandse onderaannemer ook kunnen aantonen dat buitenlandse werknemers het Passenger Locator Form invullen vooraleer ze in ons land aankomen. De gegevens moeten bewaard blijven tot veertien kalenderdagen na de datum van het einde van de werkzaamheden en moeten dan vernietigd worden.

De gegevens van buitenlandse werknemers en zelfstandigen die minder dan 48 uur in ons land verblijven of grensarbeiders moeten niet geregistreerd worden. 

De inspectiediensten zullen de komende tijd flitscontroles uitvoeren om na te gaan of de verplichtingen goed opgevolgd worden.

Voor samenwonende arbeiders gelden dezelfde preventiemaatregelen

Vaak wonen buitenlandse bouwvakkers, die tijdelijk in ons land aan het werk zijn, samen met hun collega’s, waardoor ze in het kader van de COVID-19-preventiemaatregelen een bubbel op zich vormen. 

IDEWE benadrukt dat ook deze arbeiders op de werf en op weg naar het werk de preventiemaatregelen toepassen die ook voor andere werknemers gelden.

“In de thuissituatie kunnen zij dezelfde vrijheid als een normaal clustergezin toepassen. We raden echter aan dat ze, eenmaal ze zich naar en op de werf verplaatsen, dezelfde preventiemaatregelen toepassen als andere werknemers”, zegt verantwoordelijke discipline Bouwen en Gebouwen Liesbeth Reekmans van IDEWE. “Het gaat dan over afstand houden, mondmaskerplicht tijdens verplaatsingen of als ze op minder dan anderhalve meter van hun collega’s aan het werk zijn en een goede hand- en nieshygiëne. Ook als ze enkel samenwerken of zich verplaatsen met de collega’s waarmee ze samenwonen. Indien één van de arbeiders van zo’n cluster COVID-19-positief test zal de gehele cluster van samenwonenden beschouwd worden als hoogrisicocontacten en daardoor moeten allen in quarantaine gaan en getest worden.”

Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor als u hierover vragen heeft.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen