Terug Terug Naar Werk-fonds in plaats van outplacementbegeleiding medische overmacht

Terug Naar Werk-fonds in plaats van outplacementbegeleiding medische overmacht

- Wetgeving | Re-integratie

Expert Godewina Mylle

Preventieadviseur-arbeidsarts

Vanaf 1 april: 1.800 euro voor het Terug Naar Werk-fonds bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht

Vanaf 1 april wordt de bijzondere outplacementregeling, die sinds 2019 gold zodra een werkgever zich beroept op medische overmacht om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, vervangen door een bijdrage van 1.800 euro aan het ‘Terug Naar Werk’-fonds. 

werkneemster werkt staand

Werknemers bij wie de ‘bijzondere procedure voor de vaststelling van de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk’ uitmondt in een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht, kunnen vandaag outplacement aanvragen. Omdat die regeling onvoldoende effectief bleek werd in de programmawet van eind 2022 een nieuwe oplossing aangekondigd. 

“In de tekst van het nieuwe KB wordt de werkgever die zich beroept op medische overmacht verplicht om 1.800 euro te storten in het fonds”, vertelt Godewina Mylle, preventieadviseur arbeidsarts bij IDEWE. “Dat ‘Terug Naar Werk’-fonds zal beheerd worden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het kan gebruikt worden door werknemers, na medische overmacht, voor de aankoop van gespecialiseerde dienstverlening op maat, als ondersteuning naar nieuw werk. 

Op 9 februari is de tweede lezing van het ontwerp-KB goedgekeurd, zodat de nieuwe regeling van kracht zou worden op 1 april.

Lees er meer over op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en op de website van het RIZIV.

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen