Terug Drones nemen een hoge vlucht in de bouw

Drones nemen een hoge vlucht in de bouw

- Fysiek fit | Beheersing van uw risico's | Wetgeving | Bouw | Machineveiligheid

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

Drones nemen een hoge vlucht in de bouw

Landmeetkunde, de staat van daken bepalen, onderhoudsplannen, warmtelekken opsporen, … drones komen vandaag al voor tal van taken in de bouw goed van pas. U kan echter niet zomaar een toestel in de lucht sturen. Afhankelijk van het type en uw ambitie, is een opleiding en een vergunning nodig.

Voor het besturen van een drone moet u als bestuurder aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen. De vereisten worden bepaald door enerzijds de omvang en anderzijds de aard van gebruik van de drone.

Recreatieve drones

Drones met een maximaal gewicht (opstijgmassa) tot 1kg en een maximale vlieghoogte van 10 meter boven een privéterrein worden beschouwd als toestellen met een louter recreatief gebruik. Om die de lucht in te sturen heeft u dan ook geen bijkomende vorming of vergunning nodig.

Alle andere types toestellen hebben voor de wetgeving een beroepsmatig of commerciële functie en vallen onder klasse 2 of klasse 1.

Klasse 2-toestellen

Vooraleer u als piloot een klasse 2-toestel de lucht instuurt, moet u beschikken over een theoretische en praktische opleiding.

Klasse 2-drones hebben een maximale opstijgmassa tot 5 kg en een vlieghoogte van maximaal 45 meter. Vooraleer u als piloot dergelijk toestel de lucht instuurt, moet u beschikken over een theoretische en praktische opleiding. Uw drone moet bovendien geregistreerd zijn bij de bevoegde instanties en BA-verzekerd. Ook als u aan deze voorwaarden voldoet, mag u niet vliegen boven gecontroleerd luchtruim of boven een bebouwde kom of mensenmassa’s. Als u dat wel wil doen, dan moet u ook met deze drones de regels van klasse 1 volgen.

Klasse 1-drones

Uw drone moet bovendien geregistreerd zijn bij de bevoegde instanties en BA-verzekerd.

Klasse 1 heeft betrekking op het gebruik van drones die maximaal 150 kg wegen en maximaal 90 meter hoog vliegen. Met de toelating van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) kunnen klasse 1-toestellen zelfs deze beperkingen overstijgen. Hoogrisicotoestellen in klasse 1a moeten gehomologeerd zijn en moeten voor bepaalde vluchten toelating verkrijgen van het DGLV.

Voor alle gebruik van klasse 1 is bovendien altijd een voorafgaande risicoanalyse verplicht. De piloten moeten bovendien een medisch attest “LAPL” (Light Aircraft Pilot License) kunnen voorleggen.

Contacteer ons voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen