Terug Asbestinventaris

Asbestinventaris

Asbestvezels kunnen vrijkomen bij afbraak- of onderhoudswerkzaamheden aan oude tegels en buizen, dak- en gevelbekleding, … Ademen uw werknemers die vezels in? Dan kan dat gevaarlijk zijn voor hun gezondheid. Zeker bij grote concentraties of langdurige blootstelling.

De wetgeving rond asbest (KB Asbest in de Codex voor Welzijn op het Werk) omvat erg veel voorschriften over hoe u ermee moet omgaan. Die wetgeving moet u aanvullen met de gewestelijke milieurichtlijnen.  

Maar uw uitdaging reikt zelfs nog verder. Zo bent u bij grote afbraakwerkzaamheden verplicht om een sloopinventaris op te maken. En vindt er toch een asbestincident plaats? Dan hebt u het best uw plan klaar voor heldere crisiscommunicatie.
 
Onze experts van de erkende asbestlabo's van IBEVE helpen u bij uw asbest- en sloopinventaris, conform de wetgeving. Zo gaat u veilig, verantwoordelijk en kostenefficiënt om met gevaarlijke bouwmaterialen. Wist u dat we een gloednieuw labo geopend hebben in Bluechem (Antwerpen)? 

Asbestinventarisatie en -beheer in 5 stappen

Blijkt uit uw globale risicoanalyse dat u het asbest in uw gebouwen dringend moet onderzoeken? Onderneem dan deze stappen voor uw asbestinventarisatie en -beheer:

mannen wit pak masker asbestplaat
  1. rondgang en inspectie – Ga na welke materialen op uw bedrijfsterrein mogelijk asbest bevatten.
  2. staalname en metingen – Laat een erkend asbestlabo monsters nemen van verdachte materialen, de huidige toestand van de materialen beschrijven en de stalen analyseren. Het labo meet indien nodig ook de asbestvezelconcentratie in de lucht.
  3. rapportering – Giet de resultaten van de risico-inventarisatie in een verslag met fotoreportage.
  4. beheersplan – Bundel concrete preventiemaatregelen: sanering of inkapseling, gebruik van stofmasker en wegwerpoveralls bij werkzaamheden, gescheiden afvoer van asbestafval, …
  5. sloopinventaris – Sloopt of ontmantelt u een bouwvolume van meer dan 1000 m³? Maak dan ook een sloopinventaris op voor uw afvalstoffen. Coördineer uw afvalstromen eventueel met een sloopopvolgingsplan – onder begeleiding van een Tracimat-deskundige.

Bescherm uw werknemers nu al tegen asbestblootstelling

man beschermingspak bodemstaal

Neem meteen enkele voorzorgsmaatregelen om de gevaren van asbest te beperken:

  • Nog geen inventaris en asbestanalyse gedaan? Verwijder of bewerk dan nooit verdachte materialen.
  • Verwijdert u asbest? Bevochtig het materiaal dan en probeer het niet te breken. Zo vermijdt u dat er vezels vrijkomen en wegwaaien.
  • Een asbestincident in uw organisatie? Informeer uw werknemers, betrokkenen, familieleden, … helder en objectief over de gebeurtenissen en de mogelijke risico’s. Vaak is er bij kortstondige blootstelling geen reden tot paniek.

Leer veilig omgaan met asbest

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw organisatie. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond asbest:

Onze klanten aan het woord


Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen