Terug Legionella-beheersplan

Legionella-beheersplan

Legionella is een bacterie die bij temperaturen tussen 25 °C en 55 °C kan groeien in water. Vernevelt dat water en ademen mensen de nevel in? Dan kunnen ze veteranenziekte oplopen, een mogelijk levensbedreigende longontsteking. Vooral mensen met een verminderde immuniteit vormen kwetsbare doelwitten.


Publieke instellingen met sanitaire systemen, zoals sportclubs, zieken- en rusthuizen en scholen, en bedrijven met koeltorens moeten daarom een risicoanalyse en beheersplan opstellen rond legionella – volgens de gewestelijke wetgeving rond volksgezondheid.


Natuurlijk kan legionella ook een gevaar betekenen voor het welzijn van werknemers in andere organisaties. Daarom vraagt de federale arbeidswetgeving (KB Legionella in de Codex Welzijn op het Werk) om het item mee te nemen in uw globale risicoanalyse

Onze IBEVE-experts ondersteunen u bij de opmaak van uw beheersplan voor legionella: van inventaris en risicoanalyse tot preventieve maatregelen.

Beheersplan voor legionella in 5 stappen

Blijkt uit uw globale risicoanalyse dat u het best extra maatregelen treft rond legionella? Zo ontwikkelt u een sluitend beheersplan:

 1. inventarisatie – Breng de types waterinstallaties en hun beheerders en onderhoudspartijen in kaart. Het gaat doorgaans om sanitair, koeltorens en industriële installaties (bijvoorbeeld voor wateraanvoer in een productieomgeving).
 2. risicoanalyse en metingen – Ga na hoe groot de kans is dat de legionellabacterie zich in de installaties ontwikkelt. En onderzoek ook waterstalen uit de installaties. Maak een onderscheid tussen hoge en lage risico’s.
 3. technische beschrijving – Teken schema’s van uw waterinstallaties en beschrijf hun werking en eigenschappen: debieten, temperaturen, … 
 4. beheersplan
  • Voer structurele aanpassingen door - zoals de ombouw van een installatie
  • Organiseer een meetprogramma – bijvoorbeeld rond temperatuur.
  • Tref preventieve maatregelen – bijvoorbeeld rond desinfectie.
  • Noteer welke acties u onderneemt bij een legionella-uitbraak.

Bind nu al de strijd aan met legionella

nakijken fabriek

Neem meteen enkele voorzorgmaatregelen om de risico’s van legionellabesmetting in te dammen:

 • Onderwerp alle waterinstallaties in uw organisatie geregeld aan een grondig onderhoud. Laat onder meer kalk en biofilm in leidingen verwijderen.
 • Meet geregeld de watertemperatuur in uw installaties. Hou er rekening mee dat legionella kan groeien bij temperaturen tussen 25 en 55 °C en het snelst bij 38 °C.  
 • Een legionella-incident in uw organisatie? Informeer uw werknemers, betrokkenen, familieleden, … helder en objectief over de gebeurtenissen en eventuele risico’s en maatregelen. Vaak is er geen reden tot paniek.

Kom te weten hoe u legionella het best vermijdt

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw organisatie. Een greep uit ons opleidingsaanbod: 

Onze klanten aan het woord


Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen