Terug Nu meer dan ooit telt elke vaccinatie

Nu meer dan ooit telt elke vaccinatie

- Biologische agentia | Arbeidsveiligheid

Expert Chris Verbeek

Directeur medische preventie

Sensibiliseer en motiveer niet-gevaccineerde collega’s om zichzelf en anderen te beschermen

Net als de zorgverleners bij het begin van de vaccinatiecampagne, heeft de overgrote meerderheid van de mensen zich de voorbije maanden laten vaccineren tegen COVID-19. Intussen is aangetoond dat de vaccins niet alleen de gevaccineerde personen zelf beschermen maar tegelijk ook de kans op het doorgeven van het virus sterk verkleinen. Een reden te meer om nog niet gevaccineerde zorgverleners te overtuigen om zich alsnog te laten prikken. Bovendien besliste het Overlegcomité van 20 augustus om de vaccinatie van zorgpersoneel op termijn te verplichten.

vaccinatie zorg

Toen in januari, bij de start van de vaccinatiecampagne, de zorgverleners als één van de eersten aan de beurt kwamen om zich te laten vaccineren, was weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar over de werking en de veiligheid van de vaccins. Bij gebrek aan onderzoekdata konden zwangere vrouwen toen niet aangeraden worden om zich te laten inenten. Vandaag adviseert de Hoge Gezondheidsraad om hen zelfs met voorrang te laten vaccineren. Ook eventuele twijfels over het effect van het vaccin op de vruchtbaarheid zijn intussen van de baan. Intussen weten we dat vaccinatie tegen COVID-19 niet alleen de gevaccineerde personen beschermt maar dat de prik(ken) er tegelijk ook voor zorgen dat de kans op het doorgeven van de besmetting kleiner wordt.

“Het is daarom van het grootste belang dat zorgverleners, die zich om de een of andere reden nog niet hebben aangemeld voor het vaccin, dat alsnog doen”, zegt medisch directeur Chris Verbeek van IDEWE. “Ze beschermen er zichzelf mee maar ook de patiënten en kwetsbare personen die op hen rekenen. Zeker nu de besmettelijke Delta-variant van het virus en de toename van sociale contacten en reizen de curves opnieuw doen stijgen, telt elke vaccinatie in onze ambitie om de groepsimmuniteit te vergroten.”

Draag argumenten aan om collega’s te overtuigen

Het is daarom essentieel dat u collega-zorgmedewerkers of andere medewerkers uit uw organisatie, die zich nog niet lieten vaccineren of een vaccinatie na de eerste uitnodiging hebben geweigerd, individueel of collectief aanspreekt om hen te motiveren zich alsnog te laten inenten. Dat kan op verschillende manieren.

  • Door zich zo snel mogelijk op QVAX.be aan te melden met maximale beschikbaarheid.
  • Door een eventueel eerdere weigering eerst via QVAX.be in te trekken.
  • Door in te gaan op de nieuwe uitnodiging voor vaccinatie als er via QVAX nog geen vaccin beschikbaar is gekomen.


Bij de veelgestelde vragen op www.laatjevaccineren.be staan antwoorden die twijfels aanpakken en ook de factcheck vaccinatie van Gezondheid en Wetenschap biedt informatie om twijfelaars te overtuigen.

U kan ook nog altijd gebruik maken van de campagne- en informatiematerialen die beschikbaar zijn op www.laatjevaccineren.be, zoals: 

Vaccinatieplicht op komst

Het Overlegcomité van 20 augustus besliste om de vaccinatie tegen het coronavirus op termijn te verplichten voor zorgpersoneel. Over de modaliteiten, bijvoorbeeld de gevolgen voor wie het vaccin weigert, zitten de sociale partners de komende weken samen.

Lage vaccinatiegraad in Brussel

In Brusselse rust- en verzorgingstehuizen ligt de vaccinatiegraad lager dan in Vlaamse rust- en verzorgingstehuizen. Om daar de vaccinatiegraad te verhogen startte Iriscare een inhaalbeweging door werknemers te sensibliseren, te informeren en te vaccineren. Deze organisaties kunnen hierbij rekenen op de medische teams van IDEWE voor het geven van collectieve en individuele bewustmakingssessies met mogelijkheid tot vaccinatie . De betrokken Brusselse organisaties werden hierover al gecontacteerd.

Contacteer ons voor meer informatie.

Dit artikel werd op 23/8/2021 geüpdatet.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen