Terug Werk een goed onderbouwd telewerkbeleid uit

Werk een goed onderbouwd telewerkbeleid uit

- Fysiek fit | Optimale Werkomgeving | Mentaal fit | Ergonomie op kantoor

Expert David Verwimp

Segment Manager Hulpdiensten, Offices en Overheid

Besteed aandacht aan alle welzijnsdomeinen

De coronacrisis betekent ongetwijfeld de definitieve doorbraak van telewerk. Bedrijven die nog wat koudwatervrees hadden om thuiswerk structureel te organiseren, moesten de voorbije maanden in het diepe springen. Nu de gezondheidscrisis luwt, kunnen we beter nadenken over een structureel telewerkbeleid dat de voordelen van deze manier van werken versterkt en de nadelen zo goed als mogelijk preventief aanpakt.

Het is minstens even belangrijk om na te denken over de manier waarop mensen tijdens het telewerk mentaal en fysiek fit kunnen blijven. 

Het telewerkbeleid beperkt zich vandaag vaak tot praktische afspraken:

 • Over wanneer en hoe vaak telewerk toegelaten is. 
 • Hoe de onkosten gecompenseerd worden.
 • Waar telewerk kan gebeuren. Alleen bij de werknemer thuis of bijvoorbeeld ook in een satellietkantoor.
 • Hoe bereikbaar de werknemer moet zijn voor de leidinggevende.
 • Of er een vergoeding is voorzien.
 • Hoe de databescherming is georganiseerd.
 • Hoe de technische ondersteuning verloopt.

Praktische afspraken zijn noodzakelijk maar een telewerkbeleid kan zich daar niet toe beperken. Als werkgever bent u immers ook verantwoordelijk voor het welzijn van uw werknemers. Het is dus minstens even belangrijk om na te denken over de manier waarop mensen tijdens het telewerk mentaal en fysiek fit kunnen blijven. 

“Uit onze OptiDesk-bevraging voor telewerkers tijdens de coronaquarantaine blijkt dat een significant hoger aantal fysieke klachten worden gerapporteerd”, zegt preventieadviseur David Verwimp van IDEWE. “Telewerkers ervaren 54% meer nekklachten en 61% meer rugklachten in vergelijking met werknemers die op kantoor werken. Ook al ging het hier over werknemers die voltijds van thuis werkten, geeft het aan dat er sowieso extra aandacht nodig is aan het welzijn.”

Inrichting van de werkplaats

De inrichting van de werkplaats waar uw werknemer zijn telewerk uitvoert, verdient de nodige aandacht. Om comfortabel te kunnen werken is het belangrijk om ook thuis over het juiste materiaal te beschikken. Ergonomisch materiaal voorkomt fysieke klachten. Het zou bijvoorbeeld niet mogen dat beeldschermwerkers op een gewone stoel en enkel gewapend met een laptop hun dagtaak moeten uitvoeren. Voorzie in uw beleid dat de thuiswerkplek over dezelfde faciliteiten moet beschikken. 

Psychosociaal welzijn

Plan regelmatig korte check-ins online.

Met het oog op het psychosociaal welzijn van uw medewerkers is het bovendien noodzakelijk om afspraken te maken zodat u hen vanop afstand maximaal kan begeleiden:

 • Voorzie contactmomenten waarop werknemers fysiek aanwezig moeten zijn op kantoor. 
 • Plan regelmatig korte check-ins online.
 • Organiseer informele momenten met het team.
 • Ga tijdens functioneringsgesprekken expliciet na hoe het telewerk wordt ervaren.

 

Beweging tijdens het werk

Onderzoek toont aan dat we tijdens een telewerkdag langer stilzitten dan tijdens een dag op kantoor. Het is bijgevolg belangrijk om na te denken over manieren die zinvol en effectief zijn om werknemers te sensibiliseren over gezonde lichaamsbeweging.  

Contacteer uw IDEWE-contactpersoon voor de uitwerking van uw telewerkbeleid. Onze experts kunnen uw telewerkpolicy mee vormgeven, zodat uw werknemers ook van thuis op een veilige en gezonde manier aan de slag kunnen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen