Terug Beroepschauffeurs met diabetes kunnen veilig op weg

Beroepschauffeurs met diabetes kunnen veilig op weg

- Fysiek fit | Verkeersveiligheid

Expert Ilse Moerland

Disciplineverantwoordelijke Arbeidsgeneeskunde

Wereld Diabetes Dag op 14 november 2023

Een diagnose van diabetes hoeft voor beroepschauffeurs geen belemmering van de loopbaan te zijn. De ziekte kan echter wel een impact hebben op de rijvaardigheid en bijgevolg is een nauwkeurige opvolging nodig. Vooraleer de arbeidsarts een rijgeschiktheidsattest kan toekennen aan beroepschauffeurs, moet de behandelend arts een gunstig advies geven en soms is ook een attest van de oogarts noodzakelijk. Naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag op 14 november zetten we alles even op een rij.

trucker

Er bestaat geen twijfel over dat diabetes de rijvaardigheid van chauffeurs kan verminderen. “Chauffeurs met een lage bloedsuikerwaarde (hypo) hebben het bijvoorbeeld vaak moeilijk om op hun rijstrook te blijven rijden of kunnen verkeerstekens over het hoofd zien en verward raken”, zegt Ilse Moerland, disciplineverantwoordelijke arbeidsgeneeskunde van IDEWE . “Op lange termijn kunnen patiënten ook problemen ervaren met het zicht. Een huisarts of endocrinoloog die diabetes vaststelt, moet zijn patiënt daarom op de hoogte brengen van de verplichting om binnen de vier werkdagen na de diagnose een aangepast rijbewijs aan te vragen. Zonder aangepast rijbewijs mag een diabetespatiënt immers geen voertuig meer besturen. Dat geldt uiteraard ook voor professionele chauffeurs.”

Voorwaarden voor rijgeschiktheid

Om als diabetespatiënt rijgeschikt te worden verklaard moet je aan een paar voorwaarden voldoen.

  • De behandelend arts moet vaststellen dat de ziekte gestabiliseerd is.
  • Je moet een regelmatige medische controle ondergaan.
  • Je moet voldoende inzicht hebben in wat de ziekte precies inhoudt.
  • Je moet beseffen wat de risico’s van hypoglycemie zijn en de symptomen herkennen.
  • Je moet de therapie nauwgezet opvolgen.
  • Je moet diabeteseducatie ontvangen hebben.

Het rijgeschiktheidsattest

Voor privévervoer en chauffeurs uit groep 1 (rijbewijs AM, A1, A2, A, B, B+E en G) is het de behandelend arts die je rijgeschikt kan verklaren aan de hand van een gestandaardiseerd formulier. Een beroepschauffeur uit groep 2 (rijbewijs C en D) moet met het rijgeschiktheidsadvies van de behandelend arts naar hun arbeidsarts.

“Voor professionele chauffeurs uit groep 2 is behalve het medisch onderzoek door de behandelend arts soms ook een attest van de oogarts noodzakelijk, als het zicht door de diabetes is aangepast”, aldus Ilse Moerland. “Zonder deze medische attesten is het onmogelijk om een aangepast rijbewijs aan te vragen of te verlengen. Voor groep 1-chauffeurs moet dat minstens om de 5 jaar en voor chauffeurs uit groep 2 zelfs minstens om de 3 jaar.”

Hou de geldigheid van het rijbewijs in de gaten

“Het is dus van groot belang dat professionele chauffeurs met diabetes de vervaldatum van hun rijbewijs in de gaten houden en op tijd langsgaan bij hun arts voor nieuw rijgeschiktheidsadvies. Zeker voor mensen uit groep 2, die voor hun rijgeschiktheidsattest vervolgens ook nog bij de arbeidsarts moeten langsgaan, dreigen de geldigheidsperiodes anders niet op elkaar aan te sluiten. Met het rijgeschiktheidsattest kan je dan op het gemeentehuis een verlenging aanvragen.”

Lees meer over het rijgeschiktheidsonderzoek.

Lees de vragen en antwoorden over rijgeschiktheidsattesten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen