Terug Veilig werken

Veilig werken

De meeste organisaties hebben hun processen, technieken en procedures rond veilig werken in orde. Toch gebeuren er nog vaak arbeidsongevallen die te voorkomen zijn. Hoe dan? Met een sterke veiligheidscultuur en met een aanpak gericht op het individuele gedrag.

Veel arbeidsongevallen zijn te wijten aan een menselijke fout. Van een gebrek aan concentratie en vergetelheden tot een gebrekkige kennis van procedures. Om veiliger te werken, moeten je werknemers het juiste gedrag kennen én toepassen.

Onze experts ondersteunen je om de woorden van je beleid om te zetten naar daden op de werkvloer.

In 3 stappen naar veiliger werken

Arbeider oordoppen
 1. Krijg inzicht:
  • Herken en overwin bedrijfsblindheid: routine geeft een vals gevoel van controle en veiligheid.
  • Inspecteer de werkvloer, zoek risicovolle situaties, en bespreek ze met de werknemers.
  • Betrek je werknemers: welk gedrag willen ze zélf verbeteren?
 2. Bevorder positief gedrag:
  • Informeer je personeel over de voordelen van veilig werken.
  • Pols naar de voorwaarden om veilig te kúnnen werken: voorbeeldgedrag van leidinggevenden, hulpmiddelen, …
  • Stimuleer veilig gedrag. Geef werknemers die het goed doen een compliment, en geef constructieve feedback waar verbetering mogelijk is.
 3. Stimuleer een no blame-cultuur. Ban de angst om problemen te rapporteren, en beschouw fouten als leerprocessen.

Bevorder nu al veilig werkgedrag

Bouwwerf
 • Ga na of er technische/organisatorische acties nodig zijn om gedragswijzigingen mogelijk te maken.
 • Zorg voor een opgeruimde en goed georganiseerde werkplek om vallen en struikelen te voorkomen.
 • Voorzie persoonlijke beschermingsmiddelen, en waak erover dat je werknemers ze dragen.

Samen veiliger aan de slag

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van je onderneming. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond veilig werken:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen