Terug Verkeersveiligheid op het werk

Verkeersveiligheid op het werk

Op de bedrijfsparking, in het magazijn of op de openbare weg: wie zich in het verkeer begeeft, is kwetsbaar. Heel wat arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen. Sommige zijn dodelijk, andere leiden tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. De menselijke gevolgen zijn dus immens. Net als de financiële. Zo kost een werkongeval met blijvende ongeschiktheid een organisatie gemiddeld 86.000 euro.

Gelukkig is het maatschappelijke draagvlak al groot: het besef dat we bewust veilig moeten rijden, staat als een paal boven water. De uitdaging is om die wil te vertalen naar veilig gedrag.

Het gaat daarbij om een gedeelde verantwoordelijkheid:

 • Als werkgever voert u veiligheidsmaatregelen door, en zorgt u ervoor dat uw personeel de voertuiginstructies en de wegcode naleeft;
 • Uw werknemers bedienen de transportmiddelen zoals het hoort en passen de interne en externe verkeersregels toe.

Onze verkeersspecialisten helpen u om een intern verkeersplan te ontwikkelen en een bewustmakingscampagne op te zetten rond externe verkeersveiligheid. Zo voorkomt u dat werknemers en derden betrokken raken bij ongevallen.

Stapsgewijs naar interne en externe verkeersveiligheid

Magazijn

De aanbevolen volgorde van uw verkeersaanpak? Breng eerst uw interne verkeersveiligheid in orde, reflecteer daarna over veilig rijgedrag op de openbare weg.

 

Intern verkeersplan

 1. Beschrijf uw bedrijfssite - Maak grondplannen en vermeld daarop duidelijk waar uw parkeerplaatsen, in- en uitgangen, kantoren en productielijnen, laad- en loskades, … zich bevinden.
 2. Maak inventarissen op - Noteer welke transportmiddelen rondrijden op de site. Doe een rondgang in het bedrijf en teken de routes uit die heftrucks en andere transportmiddelen doorgaans volgen.
 3. Stel mogelijke knelpunten vast - Breng de verkeersstromen en knooppunten in kaart. Waar kunnen er zich problemen voordoen?
 4. Werk beheersmaatregelen uit - Voorbeelden: routes en signalisatie aanbrengen op de site, interne verkeersregels opstellen, magazijn herinrichten, voetgangerszones en oversteekplaatsen aanleggen, opleidingen voor werknemers en gebruikers van transportmiddelen organiseren, …

 

Externe verkeersveiligheid

 1. Beoordeel de risico’s - Hou een bevraging bij uw chauffeurs en preventieadviseurs en bepaal welke aspecten extra aandacht verdienen: snelheid, afleiding, dragen van de gordel, verkeersagressie, rijden onder invloed (middelengebruik) en psychosociale risico’s zoals stress en werkdruk.
 2. Sensibiliseer werknemers - Werk samen met een expert gerichte bewustmakingscampagnes uit voor uw werknemers.
 3. Werk een preventiebeleid uit - Neem concrete maatregelen op in uw globaal preventieplan en jaaractieplan.

Maak meteen werk van verkeersveiligheid

Magazijn heftruck

Dit kunt u al ondernemen om het welzijn van uw bestuurders, werknemers en derden te garanderen:

 • Interne verkeersveiligheid – Hang een helder verkeersreglement goed zichtbaar aan de ingang van uw terrein en gebouwen.
 • Interne verkeersveiligheid – Betrek bij uw plan de werknemers die slachtoffer werden van een ongeval of die zelf transportmiddelen besturen. Zij kennen de gevaren als geen ander.
 • Externe verkeersveiligheid – Geef bestuurders die de openbare weg op gaan de mogelijkheid om handsfree te bellen. Zo beperkt u afleiding.

Leid uw werknemers op om bewust veilig te rijden

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw onderneming. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond interne verkeersveiligheid:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen