Terug Welzijn bij herstructurering en organisatieverandering

Welzijn bij herstructurering en organisatieverandering

Naar schatting is minder dan 30 procent van alle grootschalige organisatieveranderingen succesvol. Een van de oorzaken? Onvoldoende aandacht voor het welzijn van de werknemers tijdens zo’n ingrijpend proces.

Ingrijpende organisatieveranderingen zijn er in verschillende vormen: fusies, herstructureringen, outsourcing, grote samenwerkingsverbanden, verhuis van uw organisatie, enzovoort.

De impact van zo’n organisatieverandering kan groot zijn: doorgaans neemt het ziekteverzuim toe, is er een grotere kans op arbeidsongevallen en conflicten en dalen jobtevredenheid, motivatie en productiviteit.

Ook op fysiek en psychologisch vlak laten zulke veranderingen hun sporen na: klachten als stress, slaapproblemen, angst en depressie kunnen de kop opsteken.

Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers hun veerkracht snel terugvinden? Door rekening te houden met hun welzijn – voor, tijdens en na de veranderingen.

Onze experts tekenen samen met u een duurzame aanpak uit, die het welzijn van uw personeel op de eerste plaats zet – ook tijdens een herstructurering of andere ingrijpende organisatieveranderingen.

In 4 stappen naar een geslaagde organisatieverandering

Bij organisatorische veranderingen gaat u niet over één nacht ijs. Als het om het welzijn van uw werknemers gaat, ook niet. Neem dit zeker mee in uw aanpak:

groep conversatie
  1. Sensibilisering – Licht de impact van en de nood aan veranderingen helder toe en sta open voor vragen en bezorgdheden.
  2. Communicatieplan – Stel een communicatieplan op en communiceer voortdurend: voor, tijdens en na de organisatieveranderingen.
  3. Multidisciplinaire ondersteuning – Betrek deskundigen uit verschillende vakgebieden en ondersteun uw werknemers en leidinggevenden waar nodig. Moedig hen bijvoorbeeld aan tot zelfzorg of bied interne loopbaanbegeleiding aan.
  4. Opleidingen – Geef werknemers en leidinggevenden de veerkracht om beter om te gaan met veranderingen en weerstand.

Begeleid uw werknemers bij herstructurering

conversatie man vrouw

Hoe biedt u een houvast voor uw werknemers bij zulke grote organisatieveranderingen?

  • Verstrek zo snel en frequent mogelijk de juiste informatie om geruchten en verwarring voor te blijven.
  • Laat uw werknemers weten dat ze altijd bij vertrouwenspersonen, de arbeidsarts en de preventieadviseur psychosociale aspecten terechtkunnen.
  • Sensibiliseer uw management zodat ze het welzijn van uw werknemers meenemen in hun aanpak.

Help uw werknemers beter omgaan met herstructurering en andere veranderingen

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw onderneming. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond herstructureringen en grote organisatieveranderingen:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen