Terug Ziekteverzuim efficiënt aanpakken

Ziekteverzuim efficiënt aanpakken

Alsmaar meer werknemers blijven langdurig thuis door ziekte. Concreet: in 2017 kwamen er elk kwartaal 3.000 nieuwe langdurig zieken bij, goed voor een totaal van 372.000 voor dat jaar. Kostenplaatje van dat alles? Gemiddeld 6,6 miljard euro.

Het kortverzuim bleef stabiel in 2017, en het middellange steeg minder sterk dan het langdurig ziekteverzuim.

De oorzaken van het stijgende ziekteverzuim liggen op verschillende terreinen. Onze beroepsbevolking wordt ouder en kwetsbaarder voor werkbelasting en locomotorische klachten. Maar ook de organisatie van onze jobs ondergaat grondige veranderingen en vraagt meer flexibiliteit. Dat heeft zijn weerslag: het aantal fysieke en mentale aandoeningen (bijvoorbeeld stress en burn-out) neemt toe.

De overheid greep in 2016 in, door een degelijk re-integratiebeleid te verplichten. Maar welke maatregelen neemt u zelf? En hoe vermijdt u dat werknemers langdurig uitvallen?

Wij ondersteunen u en uw leidinggevenden bij het uittekenen en uitvoeren van uw verzuimbeleid met focus op welzijn en preventie. Zo houdt u beter de vinger aan de pols als werknemers dreigen uit te vallen of ziek moeten thuisblijven.

Ziekteverzuim efficiënt aanpakken in vijf stappen

meeting

Ziekteverzuim duurzaam aanpakken start met een doordacht verzuimbeleid.

  1. Duidelijke visie uitbouwen. Leg in overleg met uw werknemers vast wat uw visie op verzuim is, en hoe u ermee omgaat. Wat zijn de doelstellingen en motieven, waarden en accenten van uw beleid?

Met uw heldere communicatie toont u dat u verzuim ernstig neemt en uw aanpak inbedt in een doordacht geheel van maatregelen.

  1. Procedures en richtlijnen van uw ziekteprotocol uittekenen. Welke eenduidige procedures stelt u op voor ziektemeldingen, contact tijdens ziekte en werkhervatting?
  2. Registreren en analyseren. Verzamel en registreer kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over verzuim. Analyseer de trends en patronen, en stem uw beleid erop af. Bepaal bijvoorbeeld uw streefcijfer voor de toekomst, en koppel er gerichte hulpmiddelen aan. Registreer uw afwezigheden en acties daarna geregeld en stuur bij waar nodig.
  3. Sensibiliseren en opleiden. Verbeter met ondersteuningstrajecten en opleidingen het welzijn van uw werknemer op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.

Sta ook uw leidinggevenden goed bij: zij informeren, treden preventief op, en spelen een grote rol bij de terugkeer van uw langdurig afwezige werknemer. Leid hen daarom op in gespreksvoering voor, tijdens en na ziekte.

  1. Langdurig zieken begeleiden bij re-integratie. Denk in uw verzuimbeleid ook aan de re-integratie van uw langdurig zieke werknemer. Stimuleer uw leidinggevenden om zieken tussen maand 1 en maand 3 van de afwezigheid gericht te blijven ondersteunen en waar mogelijk een evolutie naar een chronische fase te vermijden. Hoe concreter ieders verwachtingen, des te lager de drempel is om terug te keren.

Pak ziekteverzuim nu proactief aan

dokter attest

Deze stappen kunt u zelf al zetten:

  • Verzeker uzelf van ieders engagement: management en lijnverantwoordelijken, werknemers en vakbonden. Maak duidelijk waarom u bepaalde beslissingen neemt en blijf communiceren.
  • Lijst de bezorgdheden van uw werknemers over uw verzuimbeleid op. Door duidelijk te informeren neemt u eventuele weerstand weg en zorgt uw beleid voor houvast en motivatie.
  • Breng de functies van uw werknemers in kaart: wat houdt de job in en welke vaardigheden zijn ervoor nodig? Zo hebt u meteen aangepast werk voorhanden bij hun terugkeer.

Leer ziekteverzuim efficiënt aanpakken

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw onderneming. Een greep uit ons opleidingsaanbod:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen