Terug Gemeente Heist-op-den-Berg

Aantal werknemers: 700

Gemeente Heist-op-den-Berg

Ann Ponnet is teamcoördinator Personeel en Organisatie van Heist-op-den-Berg. Ze tekent mee het hr-beleid uit voor het lokale bestuur. Prioriteit nummer één? Het welzijn van de medewerkers in al zijn facetten: fysiek, sociaal én mentaal. Ann: “Wij willen de gezondheid op een professionele manier ondersteunen.”

portret Ann Ponnet

“Ik vind het belangrijk dat we een geloofwaardig en onderbouwd welzijnsbeleid voeren”, legt Ann uit. “Daarom zetten we een netwerk van externe partners in.” Een van die partners is Groep IDEWE. De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk ondersteunt Heist-op-den-Berg bij de vierjaarlijkse risicoanalyse en bij ad hoc welzijnsuitdagingen op het werk.

 

 

 

 

 

"Ik vind het belangrijk dat we een geloofwaardig en onderbouwd welzijnsbeleid voeren."

Risicoanalyse via de RAPSi-tool

Een professioneel welzijnsbeleid start bij een grondige analyse van de risico’s op het werk. Daarvoor rekende Heist-op-den-Berg in december 2020 op de IDEWE-tool RAPSi (risicoanalyse psychosociale aspecten).

Ann: “Voor de risicoanalyse stelden we eerst een vragenlijst op. Dat deden we samen met de experts van IDEWE. Wij bepaalden mee welke onderwerpen aan bod kwamen en de experts gaven hun professioneel advies.”

“Daarna namen de experts van IDEWE de risicoanalyse bijna volledig uit handen. De ingevulde vragenlijsten kwamen bij hen terecht. Zij bestudeerden de antwoorden van onze medewerkers en formuleerden aanbevelingen om ons welzijnsbeleid te versterken. En omdat de vragenlijst tegelijk werd afgenomen bij 24 andere lokale besturen, kunnen we de resultaten eenvoudig vergelijken.”

Vinger aan de pols

Afbeelding Heist-op-den-Berg

Organisaties zijn verplicht om elke vijf jaar een risicoanalyse uit te voeren. Maar Ann en haar team houden ook op korte termijn de vinger aan de pols. “Soms broeit er iets binnen onze teams. Dan moet je snel en doortastend ingrijpen”, vertelt Ann. “Ook hiervoor rekenen we op de expertise van IDEWE.”

Ann: “Zo zijn we jammer genoeg al geconfronteerd geweest met een zelfdoding van een medewerker. Vanzelfsprekend heeft dat een enorme impact op het team. Normaal schakelen we de leidinggevenden in om mee te helpen aan een oplossing. Maar omdat zelfdoding zo’n gevoelig onderwerp is, nam Groep IDEWE de opvolging volledig op zich.”

“De teamleden konden voor een gesprek terecht bij de experts van IDEWE. Zij gingen voor elk van hen na waar zij nood aan hadden. De experts brachten weloverwogen oplossingen aan om het rouwproces te ondersteunen: een vertrouwenspersoon om het hart te luchten, een ruimte om te rouwen of enkele dagen vrij om het hoofd leeg te maken. In zo’n situatie ben je als werkgever enorm opgelucht dat je kan rekenen op de professionaliteit van je partners.”

"Enkel met een open geest kom je in consensus tot oplossingen met een duurzame impact."

Duurzame impact op ieders welzijn

Vier keer per jaar brengt het lokaal bestuur alle expertise samen in een Psychosociaal-Sociaal-Medisch Team (PSMT). Daarin zitten Ann Ponnet zelf, de adjunct-algemeen-directeur, een deskundige van Personeel en Organisatie, Karen De Groof, de arbeidsarts van IDEWE en Ruth Luyckx, de PAPS van IDEWE.

Ann: “Tijdens die overlegmomenten hebben we het over de psychosociale en medische zaken. Zijn er problemen op het werk? Dan worden die er vertrouwelijk besproken. De dingen mogen er echt benoemd worden. Enkel met een open geest kom je samen tot oplossingen met een duurzame impact.

Cultuur van welzijn

Welzijnsbeleid Heist-op-den-Berg

Of het welzijnsbeleid van Heist-op-den-Berg impact heeft? “Dat zullen we pas echt weten na de volgende risicoanalyse in 2025. Dan gaan we de resultaten vergelijken met de eerste RAPSi. ‘Meten is weten’, om het met een cliché te zeggen”, vertelt Ann.

“Ik voel wel dat het thema erg leeft in onze organisatie”, vult Ann aan. “We vroegen elk team om zelf aan de slag te gaan met de resultaten uit de eerste risicoanalyse en een welzijnsplan op te stellen. Daarnaast startten we met het project ’t zal Welzijn. Daarin werken we samen met de teams aan een nieuw welzijnsaanbod. Het doel? Zowel de fysieke, sociale en mentale gezondheid binnen onze organisatie versterken. De respons en het enthousiasme hebben me positief verrast.”

“Tot slot promoten we het online leerplatform GoodHabitz. Medewerkers tekenen er in op webinars om professioneel te groeien. We merken dat topics zoals ‘burn-out vermijden’ of ‘time management’ druk bekeken worden. Dit toont aan dat onze medewerkers op een positieve en bewuste manier met welzijn omgaan. Het kan niet anders dan dat het een gunstig effect heeft op het geluksniveau binnen onze organisatie.”