Terug Een Sociaal-Medisch Team opstarten

Een Sociaal-Medisch Team opstarten

- Re-integratie

Expert Miche Van Waeyenbergh

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Snel schakelen voor een succesvolle re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers

Het ziekteafwezigheidsbeleid van grotere bedrijven is gebaat bij de oprichting van een Sociaal-Medisch Team (SMT). Het kan snel en accuraat een ondersteuningstraject opstarten om de terugkeer van langdurig zieke werknemers te bevorderen. Daarnaast is het een uitstekend orgaan om het beleid duurzaam en up-to-date te houden.

Wat is een Sociaal-Medisch Team (SMT)?

smt
  1. Een SMT is een overlegkader voor alle betrokkenen bij het ziekteafwezigheidsbeleid. Het is vooral aangewezen in grotere organisaties. De bedoeling is om in individuele dossiers een dialoog tot stand te brengen tussen de langdurig arbeidsongeschikte werknemer enerzijds en de werkgever en de experts anderzijds.
  2. Het SMT kan ook de mogelijkheden tot aangepast werk systematiseren of collectieve structurele problemen behandelen die kunnen leiden tot uitval van werknemers. Zoals bijvoorbeeld:
  • gezondheidsrisico's voor meerdere individuen, ontstaan door de arbeid;
  • signalen van psychosociale belasting;
  • diensten met hogere ziektecijfers. 

Wat is het voordeel van een SMT?

Hoe sneller werk wordt gemaakt van de re-integratie van langdurig zieke werknemers, hoe groter de kans op succes. In plaats van als werkgever drie maanden te wachten tot de eventuele opstart van een formeel re-integratietraject, kunnen via het SMT eerder al initiatieven genomen worden. Zoals een actief ondersteuningstraject dat de verbinding met de werknemer bewaart. 

Wie maakt deel uit van een SMT?

De samenstelling van een SMT ligt niet vast. Meestal zitten voor de collectieve thema’s de preventieadviseur, de arbeidsarts en een hr-professional die personeelsdossiers inhoudelijk kan opvolgen rond de tafel. 

Voor de individuele dossiers wordt de werknemer vooraf gecontacteerd en zijn op het SMT minstens de betrokken leidinggevende, de arbeidsarts en de hr-professional van de partij.

Afhankelijk van de agenda kunnen ook bijkomende betrokkenen aanwezig zijn, zoals de externe preventieadviseur psychosociale of ergonomie en een interne vertrouwenspersoon. In een aantal organisaties wordt ook de werknemer zelf uitgenodigd.

Hoe richt je een SMT op?

De introductie van een SMT komt er nadat een bedrijf eerder al stappen heeft gezet om een duurzaam ziekteafwezigheidsbeleid te ontplooien. Als dat het geval is, kan het initiatief komen van de interne preventiedienst. Ook IDEWE, als externe dienst, adviseert vaak om een SMT op te richten. 

Aandacht voor vertrouwelijkheid

  • Om te garanderen dat de gegevens van individuele dossiers ook door deelnemers zonder beroepsgeheim, vertrouwelijk behandeld worden, is het noodzakelijk om voor het SMT een huishoudelijk reglement met een privacyclausule op te stellen. 
  • Nadat dit door het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) goedgekeurd werd, kan het in de beleidsdocumenten rond welzijn opgenomen worden. 
  • Om persoonlijke dossiers uitgebreid te kunnen behandelen moeten werknemers bovendien hun toelating geven. Om de dossiers die in behandeling zijn kort te overlopen, hoeft dat niet.

Hoe kan IDEWE je ondersteunen?

Lees het IDEWE-dossier ‘Ziekteverzuim en re-integratie – Op weg naar een goed re-integratiebeleid’

Meer vragen en antwoorden over het re-integratieonderzoek. 

Bij een ziekteafwezigheidsbeleid horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van je organisatie. Een greep uit het IDEWE-opleidingsaanbod rond re-integratie:

Lees ook hoe de Christelijke Mutualiteit (CM) het Sociaal-Medisch Team gebruikt om langdurig zieke collega's beter op te volgen.

.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen