Opleidingsplan


Wat zegt de arbeidsdeal?


Ondernemingen met meer dan 20 werknemers moeten jaarlijks voor 31 maart een opleidingsplan opstellen. Het plan moet opleidingen bepalen gericht op medewerkers die behoren tot risicogroepen zoals de 50+'ers en de werknemers met een beperking.

Daarnaast moet het plan ook opleidingen omvatten om het gebrek aan kandidaten voor knelpuntberoepen in de sector waartoe de werkgever behoort, aan te pakken.

Ook het recht op opleiding werd herzien: tot nu toe was dit recht collectief en bestond het uit een gemiddeld aantal dagen opleiding per voltijdse equivalent, verdeeld in de onderneming. Onder de arbeidsdeal wordt het een individueel recht dat geldt voor elke werknemer.

Wat betekent dit concreet? In een onderneming met minstens 20 werknemers, zal het aantal opleidingsdagen 5 per jaar en per voltijdse werknemer bedragen. Dit quotum van 5 dagen zal effectief gelden vanaf 2024 en 4 dagen bedragen in 2023. Telt de onderneming tussen de 10 en de 20 werknemers, zal dit recht gelijk zijn aan een dag per voltijdse werknemer en per jaar.

Zo helpt IDEWE je met je opleidingsplan


Het uitgebreide opleidingsaanbod van Groep IDEWE bevat talrijke opleidingen die inspelen op de vereisten van de arbeidsdeal voor uw opleidingsplan.

De doelgroepen 50+ en medewerkers met een (arbeids)beperking kunnen bijvoorbeeld aan de slag met de opleidingen “duurzame inzetbaarheid” en “omgaan met pijn op het werk”. Voor knelpuntberoepen komen de opleidingen “ergonomie bij fysiek werk”, “ergonomie in de zorg” en “VCA” zeker in aanmerking. Je individuele medewerkers ten slotte, kiezen uit een breed pakket aan opleidingen rond gezonde voeding, beweging, EHBO, stress op het werk, burn-out… Of kiezen er zelfs misschien voor om zich te verdiepen in welzijn op het werk met een opleiding vertrouwenspersoon of preventie-adviseur niveau 3.

Onze experts stellen graag met jou een plan op dat zowel voldoet aan de noden van jouw opleidingsplan, als positief bijdraagt aan het algemene welzijn binnen je organisatie.

Grasduin in het opleidingsaanbod van Groep IDEWE!