De arbeidsdeal


Wat betekent de arbeidsdeal voor werknemerswelzijn en welke uitdagingen en opportuniteiten schept het voor jou als werkgever?

In juni 2022 raakte de federale regering het eens over de veelbesproken arbeidsdeal, sinds 10 november 2022 geofficialiseerd in het Belgisch Staatsblad. Die ‘veelbesproken’ slaat niet alleen op de lange onderhandelingen, maar evenzeer op zijn stevige ambitie: de huidige werkzaamheidsgraad van 71 naar 80 procent boosten tegen 2030.

Het doel? Het arbeidsrecht hervormen om beter in te spelen op de nieuwe manieren van werken, meer flexibiliteit voor zowel werkgevers als werknemers, en een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

De impact van de arbeidsdeal op welzijn op het werk

Uiteraard heeft dit impact op een heel aantal domeinen – waaronder ook aanpassingen aan het arbeidsreglement en cao’s, maar vanuit Groep IDEWE zijn we in de eerste plaats gefocust op het werknemerswelzijn. Jij ook? Dan adviseren wij jou in dit dossier met plezier rond de belangrijkste evoluties. Die lopen uiteen in zes grote domeinen. Ontdek er hieronder alles over.

Wij gidsen je domein per domein door de arbeidsdeal en reiken advies aan – inclusief praktische tips voor je welzijnsbeleid en opleidingsnoden.

Klik op het onderwerp om dieper in te zoomen op elk domein. We beantwoorden voor jou drie vragen: “Wat zegt de arbeidsdeal?”, “Wat is het advies van IDEWE?” en “Hoe helpen wij jou?”.

 • Advies of hulp nodig? Contacteer ons
 • De arbeidsdeal heeft natuurlijk ook impact op administratief en HR-vlak. Voor tips en adviezen op dit gebied, kun je bij onze partner Acerta terecht.


Verken de welzijnsdomeinen

 Werkregime – vierdaagse werkweek en wisselend werkregime

 • Zijn je medewerkers zich volledig bewust van de praktische gevolgen van een vierdaagse werkweek? Hoe maak je goede afspraken? Onze checklist en gespreksleidraad geven richting. In een artikel met verdere duiding ontdek je de voordelen én de valkuilen.

   Ontdek het hier

 Deconnectie

 • Het recht op deconnectie ligt vanaf april 2023 wettelijk vast. Maar stel je een deconnectiebeleid op? Op welke manier kan dit recht het best vertaald worden naar jouw organisatie en teams? En wat met whatsapp-berichten buiten de werkuren? Aan de hand van een checklist, inspirerende artikels en een webinar zetten we jou op weg.

   Lees hier alles over deconnectie

 Opleidingsplan

 Platformeconomie

 • De regering heeft een aantal maatregelen genomen om de e-commerce te stimuleren. Zo versoepelt ze de regels rond werken tussen 20u en middernacht. Tegelijk wil de regering misbruik en schijnzelfstandigheid in de sector tegengaan. De platformeconomie heeft een aantal heel specifieke uitdagingen op het vlak van werknemerswelzijn.

   Lees de uitdaging hier

 Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt

 • Het nationaal plan voor herstel en veerkracht pleit voor een “wetenschappelijke monitoring” van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau.
  Het is de bedoeling om de sectoren, via de paritaire comités en paritaire subcomités, nog dichter te betrekken bij deze monitoring.

   Naar het welzijnsdomein diversiteit en inclusie

 Monitoring van knelpuntberoepen

 • Omdat knelpuntberoepen de economie afremmen, wilt de Arbeidsdeal er – terecht – aan werken. Ze vereisen door hun natuur extra aandacht voor welzijn, gezondheid en veiligheid op het werk: de oorzaken liggen vaak bij de uitvoering van het werk.

   Inzetten op meer welzijn bij knelpuntberoepen

Bronnen