Kwaliteit centraal

We willen je hoogwaardige en betrouwbare diensten bieden. Daarom nemen we doelgerichte maatregelen die de kwaliteit van ons aanbod garanderen én verbeteren. Onze kwaliteitsverklaring:

  • klantgericht
  • ISO 9001-gecertificeerd
  • met vast preventieteam
  • gespecialiseerd in de uiteenlopendste domeinen
  • wetenschappelijk onderbouwd

Voorwaarde voor dat alles? Het engagement van onze bedrijfsleiding om kwaliteit voorop te stellen en onze organisatie daarop af te stemmen.

Zo gaan we te werk

We bouwen continu aan de service die beantwoordt aan wat jij en onze partners nodig hebben en willen. Daarbij denken we aan alle sectoren: in ons multidisciplinaire, trapsgewijze dienstenpakket vindt elke doelgroep zich terug.

Resultaat? Betrouwbare en hoogwaardige diensten waarmee we toonaangevend zijn in elk marktsegment. En een dienstenpakket waarmee we kort op de bal spelen. We passen het frequent aan de alsmaar veranderende wet- en regelgeving aan.

Ontdek onze sectorspecifieke aanpak

Verwachtingen overtreffen

Ons streefdoel? Aan jouw verwachtingen voldoen en ze zelfs overtreffen. Daarvoor vertrouwen we op onze medewerkers: grondig opgeleide, enthousiaste en verantwoordelijke professionals. We ondersteunen hen met aangepaste opleidingen en een ruim aanbod van kennis, infrastructuur en werkingsmiddelen.

ISO-9001 gecertificeerd

Wist je dat ons kwaliteitsmanagementsysteem volledig beantwoordt aan de vereisten van ISO 9001:2015? Het is jouw garantie op de hoogste kwaliteit. En het houdt ons alert voor jouw noden.

Om de beste service te waarborgen, leggen we in bepaalde gevallen onze werkmethodes vast in eenduidige procedures. Daarbij betrekken we onze medewerkers maximaal.

Iedere IDEWE-medewerker maakt zich alle procedures, info en werkdocumenten eigen die voor hem van toepassing zijn.

Klanttevredenheid

Dé graadmeter van onze prestaties? Jouw tevredenheid. We monitoren die dan ook voortdurend. En kijken daarbij niet alleen naar je kosten maar ook naar je baten. Want een gezond werknemersbestand is van onschatbare waarde: het verzekert je productieve, gelukkige werknemers. En daarvan plukt jouw organisatie ook op lange termijn de vruchten.

Er bestaan geen duidelijke parameters om individueel welzijn te meten. Daarom zetten we maximaal in op de registratie, oplossing en preventie van klachten. Zowel van jou als van jouw werknemers.

Ook op andere manieren monitoren we je welbevinden en dat van je werknemers, bijvoorbeeld met tevredenheidsenquêtes.

Benieuwd naar hoe we samenwerken met onze klanten? Ontdek het in onze klantengetuigenissen.

Discretie en transparantie

We vinden het van vitaal belang om jouw bedrijfs- en persoonsgegevens (ook die van je werknemers) met de grootste discretie te behandelen. Daarom volgen we de Europese, nationale en regionale wetgevingen naar de letter:

  • Wet op verwerking van persoonsgegevens;
  • Wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • Klokkenluidersmelding.

Jouw aansluiting bij IDEWE

Sluit je je aan bij IDEWE? Dan sturen we speciaal opgeleide eerstebedrijfsbezoekers langs. Die pluizen uit welke risico’s er in jouw organisatie zijn en zetten op basis daarvan de juiste preventieadviseur of deskundige in. Je rekent sowieso op een vast preventieteam, dat regelmatig contact met je opneemt en/of bij je langskomt.

Dringend assistentie nodig, bijvoorbeeld bij een ernstig arbeidsongeval? Dan komt je preventieadviseur zo snel mogelijk in actie. Net zoals bij spontane raadplegingen, herzieningen na ziekte, enzovoort.

Financieel stabiel

IDEWE vzw en IBEVE vzw zijn beide non-profitorganisaties. Toch houden we onze financiële toestand nauwlettend in het oog. Want extra marges laten investeringen toe en stellen ons voortbestaan veilig.