Dossier Mensgericht digitaliseren deel 2: Technostress

 

“Merk je problemen in de prestaties of het welzijn van jouw werknemers, dan kan technostress daar voor iets tussenzitten.”

 

De opkomst van AI en andere technologische ontwikkelingen gaan onze job een stuk vergemakkelijken. Toch brengt digitalisering ook uitdagingen met zich mee. IDEWE peilde in samenwerking met KU Leuven bij 1.027 werknemers en zelfstandigen in België naar de mate waarin zij bepaalde ‘techno-stressoren’ ervaren.

 In dit tweede deel van IDEWE’s dossier Mensgericht digitaliseren bespreken we de mogelijke impact van technostress op de werkervaring en ons algemeen welzijn. Die inzichten helpen jou als werkgever om zo goed mogelijk je prioriteiten te stellen op het vlak van een goede technostress-aanpak.

Deel 1 van dit dossier gemist? Lees in het persbericht welke vijf types technostressoren er bestaan en in welke mate ze bij onze respondenten leven. En neem gerust contact met ons op als je hier vragen over hebt voor jouw bedrijf.

Technostress kan impact hebben op zowel prestaties als welzijn. Het is dus een belangrijk aandachtspunt om frequent bij je werknemers naar te polsen.
Ons onderzoek toont daar ook het belang van aan. Merk je dat werknemers in jouw organisatie kampen met ...

 • emotionele uitputting?

  Check dan of technostress een gemeenschappelijke factor is, want zo ja, dan is de kans heel groot dat die de emotionele uitputting mee veroorzaakt. Het verschil tussen de werknemers die veel technostress en emotionele uitputting ervaren enerzijds en mensen met lage technostress en alsnog veel emotionele uitputting anderzijds, is in ons onderzoek namelijk heel groot – of toch voor vier van de vijf technostressoren.

  Zo kampt slechts 32% van de mensen die weinig techno-overlading kennen met emotionele uitputting, tegenover 77% van de mensen die veel techno-overlading ervaren. Hetzelfde geldt voor techno-invasie (36% tegenover 79%), techno-complexiteit (32% tegenover 75%) en techno-onveiligheid (37% tegenover 74%).

  Dat techno-overlading trouwens de meest waarschijnlijke boosdoener is, heeft wellicht veel te maken met het vervagen van de grens tussen werk en privé en het feit dat je daardoor moeilijker deconnecteert.

  De grote uitzondering is techno-onzekerheid, die veel minder impact heeft op emotionele uitputting
   
 • daling van taakperformantie?  


  Dan ligt dat misschien aan een te hoge mate van techno-overlading, -complexiteit en/of -invasie: 54% van de mensen zonder veel techno-overlading tonen een hoge performantie tegenover 28% die wél veel te maken krijgen met techno-overlading. Hetzelfde verschil geldt voor techno-complexiteit, en bij techno-invasie zien we een verschil van 52% (lage mate van invasie) tegenover 29% (hoge mate van invasie) qua taakperformantie.  

  Techno-onveiligheid heeft volgens ons onderzoek wat minder impact op performantie, en techno-onzekerheid nóg minder (daar zagen we maar een verschil van 10% tussen een hoge en lage mate waarin de stressor werd ervaren en dit impact had). 

   

 • negatieve attitude rond gebruik en implementatie van technologie?  


  Als de huidige technologieën al voor veel stress zorgen bij je werknemers, kom je al snel in een vicieuze cirkel terecht wanneer je nieuwe digitale tools wil implementeren. Wil je die implementatie zo goed mogelijk laten verlopen, dan bekijk je best eerst of er geen bestaande techno-complexiteit moet worden weggewerkt.  

  Zo merken we bij 60% van de werknemers die weinig techno-complexiteit ervaren dat ze een positieve attitude hebben tegenover technologie, tegenover slechts 23% bij de mensen die veel techno-complexiteit meemaken.  

   

 • minder bevlogenheid? 

  Dan zou het goed kunnen dat een hoge mate van techno-onveiligheid de oorzaak is. De werkdag beginnen met de angst dat jouw job binnenkort door iets of iemand anders wordt uitgevoerd, kan immers stevige impact hebben. Ons onderzoek bevestigt dat 66% van de mensen die zich ‘techno-veilig’ voelen, bevlogen zijn (tegenover 41% van de werknemers die kampen met veel techno-onveiligheid).  

  Ook techno-invasie speelt een belangrijke rol op dit vlak: van de mensen die daar last van hebben, voelt 46% nog bevlogenheid – tegenover 66% van de mensen zonder veel techno-invasiestress. 
   
 • lagere jobtevredenheid? 

  Net zoals bij bevlogenheid kunnen vooral techno-onveiligheid en techno-invasie de werkervaring impacteren. Mensen die techno-onveiligheid in hoge mate ervaren zijn veel minder tevreden over hun job (slechts 48% is tevreden) dan mensen zonder techno-onveiligheid (81% van die groep toont jobtevredenheid). Voor techno-invasie is dat 52% tegenover 82%, wat nogmaals het belang van een goede werk-privé-balans aantoont.  

Nu het in dit deel van dit dossier duidelijk is geworden dat het belangrijk is om technostress in jouw bedrijf te verminderen of te vermijden, vertellen we in deel 3 hoe je dat best aanpakt. Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg een seintje wanneer dat deel online staat.

En uiteraard staan wij bij IDEWE steeds paraat om je te helpen bij het in kaart brengen en aanpakken van technostress in de specifieke context van jouw organisatie. Neem gerust contact op met ons op.