Welkom bij IDEWE, 

Hopelijk was de kennismaking via onze fijne collectie welzijnsoplossingen aangenaam, net zoals de integratie van IDEWE in uw lokaal bestuur dat kan zijn. Hieronder gaan we iets dieper in op de thema’s die al aan bod kwamen in het pakket dat we bezorgden.

Wil u eerst meer weten over onze organisatie ? Klik hier

Enkele thema’s en troeven die voor u belangrijk kunnen zijn


Een hoge mate van ontzorging


“IDEWE geeft mij een gevoel van gemoedsrust door de tastbare ruggensteun van een dynamische en proactieve partner. IDEWE kent de complexiteit en de wetten van het preventielandschap door en door.”

Binnen het complexe preventielandschap met steeds wijzigende inzichten, opdrachten en wetgeving is het belangrijk, als preventieadviseur, om snel over correcte en duidelijke informatie te beschikken. Deze op maat van de sector aangeboden informatie laat uw lokaal bestuur toe om de wettelijke verplichtingen na te komen en het risicobeheer bij te sturen.

Maak hier alvast kennis met My IDEWE, de klantenzone waar u uw preventiedossier altijd bij de hand hebt.

My IDEWE is een mooi voorbeeld van een tool waarbij we inzetten op een echt partnership, met als doel een dynamische en proactieve relatie op te zetten om sámen met uw lokaal bestuur te werken aan uw preventiebeleid.


Ons marktaandeel schept vertrouwen


“Vertrouwen is voor mij erg belangrijk. Ik wil het gevoel hebben steeds iemand in de buurt te hebben die me met zijn rijke ervaring kan bijstaan. IDEWE kent de preventie- en veiligheidssector in Vlaanderen tot op de graat. Niet verwonderlijk, met een marktaandeel van 30%.”

De Groep IDEWE bestaat uit enerzijds IDEWE vzw – de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) en anderzijds IBEVE vzw – de experten in milieu en veiligheid.

Samen met u gaan we voor gezonde werknemers die veilig aan de slag gaan in een optimale werkomgeving. Onze dienstverlening situeert zich op het niveau van gezondheidstoezicht (of medische preventie) en alle domeinen van risicobeheersing (arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, arbeidshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde). Daarnaast bieden we complementaire dienstverlening aan via IBEVE rond asbest, legionella, energie, milieu, sloopopvolging en veiligheidscoördinatie.


Voorkomen is beter dan genezen

“Voorkomen is, in de snel evoluerende noden van mijn sector, beter dan genezen. IDEWE combineert de wetenschappelijke en meetbare resultaten van inzichtelijke preventie met de kracht van hun mensen op mijn terrein. Hun geleverde preventie ‘werkt’.”

Hoe weten we dat onze aanpak werkt? Hoe effectief is onze dienstverlening? Slagen we erin om het aantal arbeidsongevallen en ziekteverzuim terug te dringen? Welke succesfactoren maken dat we welzijn op het werk verhogen? Stellen we de juiste (beleids-)vragen?

Slimme preventie is inzichtelijke preventie. En inzichtelijke preventie begint bij IDEWE Insights waarmee we de ‘return on prevention’ meten. Deze inzichten ondersteunen u in het maken van de juiste keuzes/investeringen.

Meer weten over de wetenschappelijk onderbouw van onze dienstverlening


Elke medewerker duurzaam inzetten

“Mijn medewerkers duurzaam inzetten. Dat ze aan de slag willen, kunnen en mogen blijven. Samen met IDEWE ontwikkelen we een integraal beleid rond duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Met aandacht voor veranderende capaciteiten, competenties en werkomgevingen. "

IDEWE biedt oplossingen wanneer ze nodig zijn. Bij ons bent u zeker van aandacht voor het individuele en het collectieve welzijn in uw organisatie. Vandaag, morgen én in de toekomst. Zo beperken we het verzuim in uw lokaal bestuur – met gezonde werknemers. Die veilig aan de slag gaan en minder vaak betrokken raken bij arbeidsongevallen. De optimale werkomgeving die u voor hen creëert, vergroot hun productiviteit. En met onze kennis en tools boekt u tijdwinst. Kortom: u bent niet alleen wettelijk in orde. Door in te zetten op slimme preventie versterkt u ook uw concurrentievermogen. En neemt u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid op.

Meer info over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

We adviseren reeds meerdere jaren ‘Solution Flows’, zoals deze van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, om onze duurzame oplossingen te waarborgen. Deze Solution Flows bestaan uit 4 fases, om zeker niets over het hoofd te zien:

  1. Visie en sensibilisatie 
  2. Meting, analyse en inzicht
  3. Actieplan
  4. Evaluatie en opstart nieuwe cyclus

Wilt u contact met ons nemen?

Stuur ons meteen een e-mail