Welzijn en preventie in jouw organisatie? Die stoel je het best op een stevig wetenschappelijk fundament.

Want hoe beter je bent geïnformeerd, hoe meer slagkracht je geeft aan je beleid.

Wetenschappelijk onderzoek om op te bouwen

Je bent zeker van een wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening bij IDEWE, dankzij:

  • Vooruitstrevende, warme aanpak – We zijn continu op zoek naar oplossingen die nog persoonlijker, sneller en effectiever zijn.
  • Internationale oriëntatie – Onze onderzoekers nemen deel aan Europese congressen en samenwerkingen en zetelen in verschillende (inter)nationale wetenschappelijke verenigingen.
  • Sterke banden met de universitaire wereld – Onze onderzoeksmedewerkers zijn verbonden aan onder andere de KULeuven en de Universiteit Antwerpen.
  • Welzijnsbibliotheek – Onze documentatiedienst bevat de grootste verzameling informatie over welzijn op het werk in het land.

Zo gaat onze afdeling Kennis, Informatie en Research (KIR) te werk:

  1. Vooronderzoek - Op basis van maatschappelijke trends of nieuwe onderzoeksinzichten voeren we een vooronderzoek uit. Alleen als een oplossing of idee een wezenlijk verschil maakt, gaan we ermee aan de slag.
  2. Implementeren - We staan kritisch tegenover onze eigen dienstverlening. Integreren we een nieuwe dienst of een nieuw product? Dan volgen we de impact daarvan nauwgezet op. En sturen bij waar nodig.
  3. Dataverzameling en -analyse - We verwerken de data via onze diensten en tools anoniem. We gaan bijvoorbeeld op zoek naar links tussen gezondheidsklachten en werksituaties en maken we een vergelijking met andere bedrijven en sectoren.
  4. Rapportage - We delen onze bevindingen met jou, onze medewerkers, andere sectoren en de media.

De inzichten uit de resultaten van afgelopen onderzoeksprojecten bieden inspiratie voor nieuw onderzoek. Zo kunnen we een continue stroom van innovatie garanderen. Dat komt niet alleen jou en je medewerkers ten goede, maar ook de wetenschappelijke wereld en de maatschappij.

Wetenschappelijk onderzoek van onze afdeling Kennis, Informatie en Research (KIR) vormt de basis van ons hele aanbod. Zo ben je zeker van diensten en tools, opleidingen en strategieën die je beleid sterker maken.

Bekijk hier het overzicht van de lopende IDEWE onderzoeksprojecten.

Leg ons je preventie- en welzijnsvraagstuk voor

Reken op een neutrale en ervaren partij om je te begeleiden bij je preventie- en welzijnsvraagstukken. Wil je een concrete situatie bespreken? Wij gaan samen met jou voor wetenschappelijk onderbouwde oplossingen.

Deel je uitdaging met onze experts