Terug (Nieuwe) gevaarlijke stoffen op de werkvloer

(Nieuwe) gevaarlijke stoffen op de werkvloer

- Beheersing van uw risico's | Chemische agentia | Gevaarlijke stoffen

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Europese Week van de Veiligheid en de Gezondheid van 21 tot 25 oktober

Gevaarlijke stoffen staan al heel lang op de agenda van de Europese Organisatie voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA). Toch focust de Europese Week van de Veiligheid en de Gezondheid van 21 tot 25 oktober opnieuw op dit thema. Vooral nieuwe risico’s, ten gevolge van innovatieve technologieën, en de nieuwe verschijningsvorm van bekende risico’s maken dat risicoanalyse en het periodiek herhalen ervan broodnodig blijft.

Grote ondernemingen gebruiken vaak meer dan 1.000 verschillende chemische producten.

Heel wat gevaarlijke stoffen werden de afgelopen decennia verboden, beperkt of onderworpen aan strikte wettelijke controle. Maar daarmee zijn alle risico’s echter niet ingedijkt. In de tweede editie van de Europese enquête naar nieuwe en opkomende risico's (ESENER-2) meldde 38% van de ondernemingen dat er chemische of biologische stoffen in de vorm van vloeistoffen, dampen of poeder op de werkvloer aanwezig zijn. Uit de European Survey on Working Conditions bleek in 2015 dat 18% van de werknemers in de EU blootgesteld zijn aan chemische producten tijdens minstens een kwart van hun werktijd. Dit cijfer was nauwelijks gewijzigd sinds 2000.

Bekende en nieuwe gezondheidsrisico’s

Er is vaak sprake van heel uiteenlopende vormen van blootstelling maar er is weinig bewustzijn van de gevaren.

Grote ondernemingen gebruiken vaak meer dan 1.000 verschillende chemische producten, zoals verf, inkt, lijm en reinigingsmiddelen, die ​​uit een mengsel van verschillende chemicaliën bestaan. Maar ook  in kleine ondernemingen zoals garages kunnen veel producten te vinden zijn. In nieuwe industriële processen, zoals bijvoorbeeld de productie van bio-energie, nieuwe technieken voor energieopslag of 3D-printen, worden mensen dan weer vaker geconfronteerd met nieuwe gezondheidsrisico’s of nieuwe gevaarlijke stoffen zoals hormoonontregelaars. Ook steeds meer werknemers in dienstverlenende beroepen zoals thuiszorg en afvalbeheer worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Er is vaak sprake van heel uiteenlopende vormen van blootstelling maar er is weinig bewustzijn van de gevaren. Meer dan ooit is het van belang dat werkgevers en werknemers op de hoogte zijn van de potentiële risico’s en preventieve actie ondernemen.

ChemDirector

Uit verslagen van het Comité van hoge functionarissen van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC) blijkt dat zaakvoerders vaak nog onvoldoende weten hoe ze de risico’s moeten identificeren en aanpakken. Om aan dit probleem tegemoet te komen heeft IDEWE de ChemDirector ontwikkeld. De onlinetool laat toe om chemische stoffen en producten die in een organisatie aanwezig zijn op een eenvoudige manier te inventariseren. Bovendien omschrijft ChemDirector de gevaarlijke en fysieke eigenschappen én de milieu-effecten van de stoffen, wat meteen de basis vormt voor de planning en de uitvoering van uw preventiebeleid.

Leg uw vragen en uitdagingen in verband met omgaan met gevaarlijke stoffen voor aan onze experten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen