Terug “Er wordt nog veel gezondigd tegen de asbestregels”

“Er wordt nog veel gezondigd tegen de asbestregels”

- Asbest | Gevaarlijke stoffen

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Begin niet aan de werken voor je over een degelijk en aangepast asbestonderzoek beschikt

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke minerale vezels die tot eind jaren ‘90 intensief verwerkt werden in bouwmaterialen en in allerhande (industriële) toepassingen. Het verbod op het gebruik ervan kwam er toen bleek dat asbestvezels kankers kunnen veroorzaken wanneer ze ingeademd worden. ‘Alert voor asbest’ is een campagne van Fedris en Constructiv die mensen daarvoor wil waarschuwen. “Ondanks deze campagne wordt er helaas nog altijd vaak tegen de regels gezondigd”, zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne Jan Van Bouwel van IDEWE.  

asbest golfplaat

De ‘Wees Alert voor Asbest’ campagne spoort werkgevers, werknemers en particulieren sinds 2018 aan om zich goed te informeren als ze het risico lopen om op asbesthoudende materialen te stoten. Als er twijfel bestaat, is het sowieso aangewezen om een beroep te doen op professionals die opgeleid zijn om asbesttoepassingen op te ruimen. Een blootstelling aan asbest houdt immers ernstige gezondheidsrisico’s in en kan leiden tot asbestose of mesothelioom. Die asbestgerelateerde ziekten manifesteren zich pas na 25 tot 40 jaar.

Voor alle werkgevers en aannemers op de werf

Om de ernst van het risico te benadrukken lanceerde OVAM recent nog de campagne ‘Renoveren met asbestattest? Goed bezig!’. Deze campagne wijst op de noodzaak van het verplichte asbestattest in het kader van het Vlaamse asbestafbouwbeleid en de renovatiegolf die verwacht wordt om woningen en gebouwen duurzamer te maken.

Vaak loopt het al mis bij de planning van een werf, omdat er geen deftig asbestonderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of er asbestmaterialen aanwezig zijn. De federale arbeidswetgeving maakte dit verplicht voor elke aannemer en werkgever op een werf.  Ook de kleine zelfstandige en een particulier mogen in principe niet zonder een asbestonderzoek met de werken starten aangezien zij overeenkomstig onze Vlaamse milieuwetgeving Vlarem II aan een aantal regels gebonden zijn met betrekking tot asbestverwijdering.  

Asbestonderzoek aangepast aan de werken

Het is uiterst belangrijk dat het asbestonderzoek aangepast is aan de specifieke werken die moeten uitgevoerd worden maar ook dat de meer verborgen asbestmaterialen worden opgespoord. In het verplichte Vlaamse Asbestattest bij verkoop of een standaard asbestonderzoek op basis van een visuele inspectie uit de CODEX Welzijn op het werk, zijn immers enkel asbestmaterialen opgenomen die met een visuele inspectie opgespoord kunnen worden. Een aanvullend onderzoek, specifiek gericht op de werken die men gaat uitvoeren, is onontbeerlijk om ook meer verborgen materialen op te sporen. Dit wordt helaas vaak over het hoofd gezien.

Schakel experten in

“Het gebeurt nog al te vaak dat werven door de arbeidsinspectie moeten stilgelegd worden omdat de regels om asbest te verwijderen niet nageleefd worden”, zegt Jan Van Bouwel die als asbestexpert vervolgens wordt opgeroepen om advies uit te brengen. “De boodschap is nochtans heel duidelijk: voor je aan werken kan beginnen, moet je steeds beschikken over een degelijk en aangepast asbestonderzoek. Laat dit tijdig uitvoeren door een expert met voldoende ervaring. Het erkende asbestlabo IBEVE binnen de Groep IDEWE beschikt over de nodige knowhow en expertise om dergelijke onderzoeken te verrichten.”

Hechtgebonden asbesttoepassingen

Hechtgebonden asbesttoepassingen, zoals asbestcement golfplaten, kan je als particulier of aannemer in bepaalde gevallen en mits inachtneming van een aantal belangrijke regels en voorwaarden zelf veilig verwijderen met een zogenaamde eenvoudige handeling. Wanneer men echter de vereiste maatregelen en regels niet volgt, dan kunnen de risico’s hier ook hoog oplopen voor mens en omgeving.

Naast die risico’s voor de gezondheid en het leefmilieu kan ook de financiële schade zeer hoog oplopen wanneer vervuilingen door foutief uitgevoerde werken nadien opgeruimd moeten worden.

Minder gebonden asbestmaterialen

Voor minder gebonden asbestmaterialen, zoals een kalkisolatie rond een chauffageleiding, maar ook voor hechtgebonden materialen die niet zonder wijziging van de toestand gedemonteerd kunnen worden of die in zeer slechte staat verkeren, zal je een beroep moeten doen op een erkende asbestverwijderaar. In de meeste gevallen zal een volledige hermetische zone gebouwd moeten worden om dergelijk materiaal te verwijderen, gezien de asbestvezelvrijstelling uit het materiaal bij verwijdering hoog kan oplopen tijdens die verwijderingswerken.  

De website alertvoorasbest.be geeft een mooi overzicht van alle regels over het herkennen, beheren en verwijderen van asbesttoepassingen.  Ook op de website van OVAM is heel wat informatie te vinden binnen de context van het Vlaams Asbestafbouwbeleid en het beleid naar duurzamere gebouwen en woningen in Vlaanderen.

Wat kan IDEWE voor je doen?

Voor asbestinventarisatie in het kader van de CODEX, voor de opmaak van een Vlaams asbestattest, voor de opmaak van een destructieve asbestinventaris (inclusie het specifiek vereist onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) kan je steeds terecht bij IBEVE, het erkende asbestlabo van de Groep IDEWE.  Ook staalname en analyse van asbestmaterialen kan je bij ons erkende labo aanvragen via info@ibeve.be

Laas meer over het aanbod van IBEVE. 

Ben je op zoek naar specifiek advies of een infosessie over asbest, contacteer dan zeker ook onze asbestexperts via je regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen