Terug Afwijkingen voor inzameling van medisch covid-19 afval

Afwijkingen voor inzameling van medisch covid-19 afval

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Arbeidshygiëne | Milieu | Gevaarlijke stoffen | Corona

Expert Jan Mertens

Verantwoordelijke Discipline Milieu

Ten gevolge van de beperkte hoeveelheid speciale recipiënten en beperkingen in de verwerkingscapaciteit voor RMA

Bepaalde afvalstoffen afkomstig van de behandeling van covid-19 patiënten kunnen in Vlaanderen voortaan ingezameld, afgevoerd en verwerkt worden als niet-risicohoudende medische afvalstoffen (NRMA).

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

rma

Door de verwachte stijging van het aantal covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, verwacht OVAM dat de hoeveelheid risicohoudend medisch afval (RMA) proportioneel zal toenemen. Door de beperkte hoeveelheid speciale recipiënten en beperkingen in de verwerkingscapaciteit voor RMA, werd daarom beslist dat enkele afvalstromen, afkomstig van de behandeling van covid-19-patiënten ingezameld, afgevoerd en verwerkt kunnen worden als niet-risicohoudende medische afvalstoffen (NRMA). OVAM kwam tot deze beslissing na overleg  met de ziekenhuissector, Indaver, Go4Cirle, Interafval, Prof. Dr. Marc Van Ranst (KULeuven) en Herman Devriese (diensthoofd preventie en milieu UZ Leuven).

Het gaat over deze afvalstoffen:

 • niet besmeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen
 • voedselresten,
 • wegwerpgordijnen
 • papier en karton, incl. kranten en tijdschriften van de patiënt
 • verpakkingsmaterialen
 • incontinentiemateriaal
 • lege urinezakken (inhoud ledigen en afvoeren via de riolering)

Verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues, onderleggers, … al dan niet bevuild met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten wordt daarentegen afgevoerd als RMA. Dat geldt ook voor al dan niet bevuild wegwerplinnen. Als het echter mogelijk is om deze afvalstromen 72 uur in afzondering, in de recipiënten voor afvoer, te stockeren, dan kan dit alsnog als NMRA worden afgevoerd en verwerkt.

Deze richtlijn is in Vlaanderen zowel van toepassing voor de ziekenhuizen als voor de geneeskundige praktijken (psychiatrische ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsenpraktijken, triagecentra, revalidatiecentra,  …).

Deze preventiemaatregelen moeten steeds gerespecteerd worden:

 • Als u gebruikmaakt van dit afwijkend inzamelscenario, dient u hierover duidelijke afspraken te maken met uw afvalinzamelaar.
 • Als het afval in een container wordt opgehaald, moet het eerst zoveel mogelijk verpakt worden in een afvalzak, vooraleer het in de container wordt gedeponeerd.
 • Afvalzakken moeten volledig worden gesloten, zodat er geen openingen in de zak zijn en er geen afval uit de zak steekt of enig contact met het afval mogelijk is.
 • Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak makkelijk kan meenemen.

Afwijkingen voor opslagrecipiënten risicohoudend medisch afval (RMA)

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen

Aangezien er ook een tekort komt aan specifieke vaten die gebruikt worden voor de opslag van RMA, kunnen ook alternatieve vaten worden gebruikt. Op voorwaarde dat:

 • UN-gekeurd zijn, volgens de ADR-richtlijnen,
 • de vaten voorzien zijn van een Y-keur voor vaste stoffen, zoals voorgeschreven voor UN3291,
 • de vaten voldoen aan alle andere voorwaarden opgenomen in onderafdeling 5.2.3 van VLAREMA,
 • de vaten afsluiten met een spanring of een gelijkwaardige afsluiting,
 • er maatregelen genomen worden zodat de vaten niet op eenvoudige wijze geopend kunnen worden.

Een mogelijkheid is nog steeds om voor vast risicohoudend medisch afval kartonnen dozen te gebruiken met binnenzak in plaats van de kunststof RMA-vaten.

Raadpleeg onze experts voor meer informatie.

Volg de updates over het coronavirus ook via onze social mediakanalen Linkedin en Facebook.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen