Terug Dialoog voor een positieve veiligheids- en gezondheidscultuur

Dialoog voor een positieve veiligheids- en gezondheidscultuur

- Arbeidsveiligheid | Ziekteverzuim

Expert Ilse Moerland

Disciplineverantwoordelijke Arbeidsgeneeskunde

28 april 2022 - Werelddag voor Veiligheid en gezondheid op het werk

De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk staat dit jaar in het teken van samenwerking en dialoog voor een positieve veiligheids- en gezondheidscultuur. De basis om daarover te praten is uiteraard de bestaande wetgeving die in het leven geroepen is om te vermijden dat werknemers het slachtoffer worden van beroepsziekten en arbeidsongevallen. Maar wat zijn dat nu precies?

Arbeidsongevallen

Reanimatie

Arbeidsongevallen zijn ongevallen die tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst gebeuren, op weg naar het werk of op weg van het werk naar huis. Belangrijk is om na een arbeidsongeval een paar regels op te volgen.

  1. Organiseer altijd eerst de eerste hulp.
  2. Geef het ongeval aan bij uw arbeidsongevallenverzekering. Zeer ernstige ongevallen moeten bovendien ook meteen gemeld worden bij Toezicht op het Welzijn op het Werk. Het oproepnummer voor Nederlandstaligen is +32 2 235 53 00. Voor Franstaligen: +32 2 235 55 44.
  3. Bepaal het type arbeidsongeval en de procedure die daaraan gekoppeld is.
  4. Onderzoek de oorzaken van het ongeval om vervolgens in staat te zijn de omstandigheden te evalueren en herhaling te vermijden. In geval van een ernstig arbeidsongeval moet de evaluatie trouwens gebeuren door een bevoegd preventieadviseur en moet het omstandig verslag binnen de de tien werkdagen aan TWW bezorgd worden.
  5. Een goede nazorg is cruciaal. Zorg ervoor dat zowel het slachtoffer als eventuele betrokken medewerkers zowel medisch als psychosociaal opgevolgd worden om een re-integratie te bespoedigen.
IDEWE-klanten vinden in hun klantenzone My IDEWE de gids 'Een helpende hand bij een arbeidsongeval' terug, waarin stap voor stap uitgelegd staat wat ze moeten doen als een van hun werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval.

Beroepsziekte

Niet elke ziekte die een werknemer tijdens het werk oploopt, zal als een beroepsziekte beschouwd worden. “Het is pas een beroepsziekte als ze wordt veroorzaakt door het uitvoeren van het werk en erkend is”, zegt Ilse Moerland, disciplineverantwoordelijke Arbeidsgeneeskunde van IDEWE. “De kans dat werknemers de ziekte krijgen moet groter zijn op het werk dan in de rest van de samenleving. Omdat ze bijvoorbeeld altijd dezelfde handelingen moeten uitvoeren, voortdurend onderhevig zijn aan trillingen of lawaai.”

De arbeidsarts zal eerst een aangifte van beroepsziekte indienen. Om te weten of de aandoening van de werknemer effectief een beroepsziekte is, moet de werknemer de aanvraag indienen bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Het is deze instantie die uiteindelijk zal beslissen of het daadwerkelijk om een beroepsziekte gaat. Als dat het geval is, vergoedt het agentschap de schade die de werknemer door de ziekte heeft opgelopen. Dat kan bijvoorbeeld een terugbetaling zijn van het betaalde remgeld of andere medische kosten maar ook het geleden loonverlies van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid kan dan terugbetaald worden.

Hier vindt u het aangifteformulier voor een beroepsziekte.

COVID-19

corona

Ook COVID-19 werd vorig jaar opgenomen op de lijst van de erkende beroepsziekten, al moesten daar in het begin van de pandemie toch enkele kanttekeningen bij gemaakt worden. “Doorgaans wordt een ziekte pas na lang wikken en wegen toegevoegd aan de lijst met erkende beroepsziekten”, zegt Ilse Moerland. “De ernst van de coronapandemie heeft echter voor een snelle beslissing gezorgd. Aanvankelijk werd de ziekte echter alleen erkend voor werknemers in de gezondheidssector. Er werd geoordeeld dat zij een verhoogd risico liepen op besmetting met het coronavirus. Ook werknemers die tijdens de eerste coronagolf, van 18 maart tot en met 17 mei 2020, in een sector tewerkgesteld waren die als ‘cruciaal’ werd beschouwd konden nadien een aanvraag indienen. Uiteindelijk werd de regeling ook uitgebreid naar alle werknemers in zowel de privé- als de openbare sector. Het KB die dat mogelijk maakte was slechts van kracht tot eind 2021. Voorlopig is er nog geen verlenging voorzien.”

Tot 8 februari 2022 werden slechts 41 aanvragen ingediend voor werknemers die niet in de zorg werken of in de eerste coronagolf tot de cruciale beroepen behoorden. 20.207 aanvragen werden ingediend voor zorgprofessionals en 428 voor mensen met een cruciaal beroep.

Leg uw vragen over arbeidsongevallen of beroepsziekten voor aan onze experten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen