Terug Welke biociden zijn toegelaten in de voedingssector?

Welke biociden zijn toegelaten in de voedingssector?

- Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Chemische agentia | Arbeidshygiëne | Gevaarlijke stoffen

Expert Gloria Noorts

Preventiedeskundige levensmiddelenhygiëne

Alcoholgels voor menselijke hygiëne mogen niet in contact komen met onverpakte levensmiddelen

Tijdens deze coronacrisis zijn we met zijn allen massaal biociden gaan gebruiken om bacteriën en virussen te vernietigen. Voor gebruik in de voedingssector moeten deze producten echter toegelaten zijn door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Als werkgever moet u uw personeel dus voldoende informeren en opleiden over het gebruik van deze producten.

Biociden zijn middelen die schadelijke organismen zoals virussen, bacteriën of ongedierte bestrijden. Het gaat bijvoorbeeld over insectenbestrijdingsmiddelen en rattenvergif maar ook over alcoholgels, hydroalcoholische oplossingen en desinfecteermiddelen. 

Producttype 4

productcategorie 4

Voor gebruik op plaatsen waar met voedingsmiddelen wordt gewerkt, moeten biociden goedgekeurd zijn door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De wetgever heeft met dat doel een lijst van toegelaten biociden verzameld als ‘producttype 4 - oppervlakken in contact met levensmiddelen’. Alcoholgels horen daar niet bij. Zij vallen onder ‘producttype 1 - menselijke hygiëne’ en mogen niet in contact komen met onverpakte voeding. Het gebruik is immers niet zonder gevaar en kan schadelijk zijn voor de gezondheid en milieu. Geef daarom tijdens het werken in de keuken steeds de voorkeur aan het wassen van de handen, met water en zeep.

Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid om uw personeel voldoende te informeren en op te leiden over het gebruik van deze producten. 

Neem daarom volgende maatregelen

handen wassen
  • Gebruik enkel de biociden die op de lijst van toegelaten biociden staan. Wil je hierover meer info? Contacteer uw IDEWE-expert
  • Lees voor het gebruik steeds de gebruiksaanwijzing, de informatie op het etiket en de toelatingsakte. Controleer welke voorzorgsmaatregelen er moeten genomen worden.  Zorg ervoor dat uw werknemers op de hoogte zijn welke beschermingsmaatregelen ze moeten nemen (dragen van handschoenen …).
  • Zorg ervoor dat de SDS-fiches (of veiligheidsinformatiebladen) van deze biocide bereikbaar zijn voor het personeel.
  • Volg de instructies op het etiket op. Een biocide die toegelaten is voor ontsmetting van de oppervlakken mag niet gebruikt worden voor ontsmetting van de handen.
  • Bewaar ontsmettingsmiddelen gescheiden van voedingsmiddelen (bij voorkeur in een afgesloten box).
  • Bewaar biociden in hun originele verpakking met een correct etiket.
  • Gebruik de aangegeven hoeveelheid en respecteer de contacttijd van ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken.
  • Heel wat ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken behoren tot de categorie van biociden van het gesloten circuit. Aangezien deze producten een verhoogd risico voor de gezondheid inhouden, mogen ze alleen voor professioneel gebruik worden aangewend. Bovendien bent u als werkgever verplicht om u online te registreren als gebruiker van biociden van het gesloten circuit.    

Onze IDEWE-experts geven ook opleidingen over het gebruik van chemische producten in de voedingssector. 

Contacteer hen voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen